Pieter Bas Boertje: Het event is een krachtig communicatiemiddel

Pieter Bas Boertje in gesprek met Ted Walraven van CongresWereld over zijn medewerking aan het Handboek Strategische Eventmarketing. Hij was co-auteur van het hoofdstuk' Optimaliseren impact van de eventstrategie'.

Een campagnematige strategie is, zoals hij in het boek aangeeft, een krachtig communicatiemiddel om beleving en emotie aan een boodschap toe te voegen. Een event maakt daar onderdeel van uit. Ook de aanloop naar, de hele optuiging er omheen en alles wat daarna komt. En zeker als je daadwerkelijke doelen zoals bijvoorbeeld gedragsverandering wil realiseren, dan moet het evenement in een campagnematige aanpak passen. "Ik vind het heerlijk om evenementen te organiseren en mensen blij te maken." Events zijn naar een krachtig maar ook een kostbaar communicatiemiddel. Dus het zorgen voor voldoende impact is een must.

Pieter Bas Boertje is CEO van D&B Eventmarketing. Zijn bureau vervult een voortrekkersrol door onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe methoden en modellen om events op steeds efficiëntere wijze in te zetten. Hij heeft ondernemersbloed dat sneller door zijn eventhart gaat stromen als vanuit strategie events campagnematig worden ingezet. Relaties opbouwen voor de lange termijn
In zijn rol als voorzitter van IDEA en als lid van het EventPlatform staat hij op de barricaden voor het eventvak en verdedigt hij met passie de belangen van de branche.