Brugge verbindt Europa met bijeenkomsten

Brugge is gaststad voor het IUCN Regional Conservation Forum for Europe, North and Central Asia  en voor het CityDNA Autumn Conference & GDS Forum. Het is een belangrijk internationaal congres dat aansluit bij het thema Duurzaamheid. City Destinations Alliance (CityDNA) is de Europese associatie van stedelijke toeristische organisaties en congresbureaus. Dit is een lerend netwerk dat focust op actuele thema’s en trends in het internationaal stedentoerisme.

Brugge is gaststad voor het IUCN Regional Conservation Forum for Europe, North and Central Asia  en voor het CityDNA Autumn Conference & GDS Forum. Het Forum heeft tot doel ruimte te maken voor dialoog en kennis en ervaringen over actuele onderwerpen met betrekking tot natuurbehoud te delen via panelgesprekken, keynote sprekers, break-outsessies, tentoonstellingen, inspirerende excursies en een publieke biodiversiteitsruimte waarbij burgers en studenten zullen betrokken worden.

IUCN is een internationaal congres dat aansluit bij het thema duurzaamheid waarop Brugge sterk inzet. Het congres vindt plaats van 30 september tot en met 3 oktober 2024 in het BMCC, dat houder is van het Green Key label.

Het CityDNA Autumn Conference & GDS Forum wordt eveneens gehouden in Bugge van 15 tot 19 oktober 2024. City Destinations Alliance (CityDNA) is de Europese associatie van stedelijke toeristische organisaties en congresbureaus. De associatie is een lerend netwerk dat focust op actuele thema’s en trends in het internationaal stedentoerisme. GDS(M) staat voor Global Destination Sustainability Movement, een radicaal samenwerkende gemeenschap van bestemmingschangemakers die aanmoedigt om de juiste mindset, vaardigheden en middelen in te zetten om regeneratieve bestemmingen te creëren.