Materialentransitie een groeiende noodzaak

(Recensie) Verduurzaming staat hoog op de prioriteitenlijst van de Nederlandse overheid om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen. Daarnaast wordt het met de huidige stijgende elektriciteits- en gasprijzen steeds noodzakelijker voor ondernemers. Verduurzaming, circulaire economie,  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Geen modewoorden meer, maar pure noodzaak. Om klimaatdoelen te bereiken en om economisch in de schoenen te blijven.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is een transitie , een radicale overgang, nodig, niet alleen voor energie, maar ook voor materialen. Zo’n 40% van het klimaatprobleem wordt namelijk veroorzaakt door de ‘spullen’ die we gebruiken. In het boek " De materialentransitie " geeft Peter Arnoldy een systematisch overzicht van het probleem en de oplossingen. Hij beschrijft de exponentiële groei van materialengebruik in de afgelopen generaties en laat vervolgens zien hoe we enerzijds minder grondstoffen kunnen gebruiken en hoe anderzijds recycling verder ontwikkeld kan worden. Groene voedingen en CO2 kunnen als grondstof dienen voor materialen in onder andere de petrochemie . In deze ontwikkelingen moeten alle partijen, consument, industrie en overheid, een rol spelen. "De materialentransitie" behandelt een tot nu toe onderbelicht aspect van de grote transitie naar een duurzame wereld.

Duurzaam. CO2neutraal. Energiezuinig. Groene voetafdruk. Eco-certificering. Het is allemaal heel actueel. Maar je bent er niet als je kiest voor zonnepanelen, autodelen, afval scheiden. Allemaal goed bedoeld maar de échte verandering zit daarvoor en in de mensen zelf. Zij maken het verschil. Kunnen het verschil maken. Neem je verantwoordelijkheid en maak gerichte keuzes. Het helpt niet om met het vingertje naar elkaar te wijzen. Een makkelijk boek voor de leek? Nee. Maar wel informatief voor wie nu eens echt het naadje van de kous wil weten.

De materialentransitie geeft een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling rond het gebruik van materialen. Voor degenen die nog meer willen weten, bieden de 19 bijlagen een bron van informatie.

Niet zomaar een boek om even tussendoor te lezen. Het vraagt wel wat aandacht. Maar ook als leek wordt je doordrongen van de noodzaak om bewustere keuzes te maken en niet langer een afwachtende houding te nemen. Dat geldt voor de consument maar zeker ook voor bedrijven. En bedrijven die erg in het zicht werken, door bijvoorbeeld erg publiekstoegankelijk te zijn, kunnen daar een heel duidelijke rol in spelen. Niet alleen de consument moet keuzes maken, maar ook de bedrijven en dan niet alleen de producent. Duurzaam en hergebruik zijn mooi, maar volgens Arnoldy moeten we al veel eerder onze verantwoordelijkheid nemen. Hoe produceren we? Denken we alleen aan de financiële kant van nu? Of investeren we ook in de toekomst? En welke keuzes nemen wij als bedrijf bij de aanschaf van producten of diensten?

Lynn van de Steen

(2 recensies)

Over de auteur

Peter Arnoldy is scheikundige en werkte in de petrochemie. Hij heeft een uitgebreide kennis op het gebied van chemische technologie, procesontwikkeling, en succesvolle opstart van nieuwe technologie. Hij verdiept zich al jaren in milieuproblematiek en in de vraag hoe industriële processen duurzaam gemaakt kunnen worden.

De materialentransitie, Van weggooimaatschappij naar duurzaam gebruik van materialen
Peter Arnoldy
Uitgeverij: Eburon
ISBN: 978-94-6301-415-1