Woertman nieuwe voorzitter RvA Convention Bureau Brainport Eindhoven

Bert-Jan Woertman, de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies van Convention Bureau Brainport Eindhoven neemt de 3D geprinte voorzittershamer in ontvangst van Pieter Smolders en enkele studenten bij Fontys Makersplayce.

Bert-Jan Woertman is gekozen tot voorzitter van de Raad van Advies van Convention Bureau Brainport Eindhoven. Ter ere hiervan ontving hij een 3D-geprinte hamer van Fontys Makersplayce. Convention Bureau Brainport Eindhoven is een project van de citymarketingorganisatie Eindhoven365 en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal. Het bureau ondersteunt organisatoren bij hun aanvraag- en bidbookproces, regelt locatiebezoeken op maat en verbindt organisatoren met een netwerk van wetenschappelijke, industriële en overheidspartners.

Bert-Jan Woertman werd al in februari unaniem verkozen tot voorzitter door de leden van de Raad van Advies vanwege zijn onafhankelijkheid, enthousiasme, betrokkenheid en zijn uitgebreide netwerk in de Brainportregio. Bert-Jan vervulde onder meer de functie van directeur van Mikrocentrum, directeur van Brainport Industries Campus en commercieel directeur Campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

De Raad van Advies van het Convention Bureau is in het leven geroepen om stakeholders betrokken te houden en om toegang tot kennis, expertise en netwerken te waarborgen. Tevens fungeert de Raad als klankbord en voorziet het Convention Bureau van advies. De Raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een regionale afvaardiging van zowel publieke als private organisaties. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen. “Als voorzitter van de Raad van Advies ben ik trots op de rol van het Convention Bureau in het aantrekken van conferenties en evenementen naar onze regio. Door deze bijeenkomsten te faciliteren, verbinden we niet alleen mensen en ideeën, maar trekken we ook de juiste mensen naar Brainport Eindhoven, wat cruciaal is voor het bevorderen van innovatie. Samen met alle partners bouwen we aan een toekomst waarin onze stad wereldwijd wordt erkend als podium voor baanbrekende technologieën en grensverleggende ontwikkelingen”.