We wisselen weer vaker van baan

Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder vaak binnen een jaar zonder baan te zitten. Daarmee was de werknemersdynamiek terug op het niveau van voor corona. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Er is een enorm gebrek aan personeel in vrijwel alle branches en de kansen en mogelijkheden zijn enorm. Nieuwe uitdagingen, beter salaris, betere pensioenregeling of secundaire voorzieningen, maken het wel erg verleidelijk om de blik te verbreden. Goed personeel vasthouden is een uitdaging en veel werknemers zoeken het eens een deurtje verder.

Om het aantal baanwisselingen te meten – meer in het bijzonder een overstap naar een andere werkgever - wordt gekeken naar de situatie van werknemers in januari en vervolgens in december. Van de 7,9 miljoen werknemers die in januari 2021 een baan hadden, had in december van dat jaar bijna 79 procent dezelfde baan en bijna 14 procent (ruim een miljoen) een andere werknemersbaan. Ruim 7 procent (587 duizend) had geen werknemersbaan meer.

Van de 8,0 miljoen werknemers in januari 2020 was dat respectievelijk 79 procent, 12 procent en 9 procent. In dit eerste coronajaar werd er dus minder van baan gewisseld en had een groter deel na een jaar geen werknemersbaan meer.

Minder werknemers in horeca en cultuur begin 2021

Tijdens de lockdowns in 2020 was er een relatief grote uitstroom van werknemers uit de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie. In januari 2021 telde de horeca meer dan 100 duizend werknemers minder dan een jaar eerder (van 395 duizend naar 290 duizend). Dat komt neer op een afname van 27 procent. In de cultuur, sport en recreatie daalde het aantal werknemers in dezelfde periode met 16 procent van 119 duizend naar 100 duizend. In de jaren ervoor was er steeds sprake van groei in deze bedrijfstakken.

Beide bedrijfstakken, horeca en cultuur, sport en recreatie, vertonen over de jaren 2019, 2020 en 2021 een zelfde patroon wat betreft de uitstroom. In het eerste coronajaar 2020 was die aanzienlijk groter dan in 2019 en in 2021 juist kleiner. Bij dat laatste speelt mee dat de beginstand in januari 2021 al stukken lager lag dan in de twee jaar ervoor. Er waren al veel werknemers uitgestroomd.
In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie valt op dat in 2021 minder werknemers van baan wisselden dan in 2020, terwijl dat in de andere bedrijfstakken juist vaker voorkwam. Naar verhouding meer werknemers bleven op hun plek in cultuur, sport en recreatie. Overigens werken er in deze bedrijfstak naar verhouding meer zelfstandigen dan in andere bedrijfstakken.

Uitstroom van baan naar uitkering in 2021 lager dan in 2020

Van de 587 duizend werknemers die in januari 2021 een baan hadden en in december niet meer, is na te gaan of ze een uitkering hadden. Bij ongeveer een zesde (ruim 17 procent) was dat het geval. In 2020 ging de uitstroom naar een uitkering nog richting een kwart (bijna 24 procent). In 2018 en 2019 waren de percentages respectievelijk bijna 20 en ruim 19. In de handel en in de horeca waren er naar verhouding minder uitstromers met een uitkering. In deze bedrijfstakken zijn relatief veel scholieren en studenten werkzaam. In de gezondheids- en welzijnszorg en in de cultuur, sport en recreatie lag de uitstroom naar een uitkering in 2020 en 2021 relatief hoog; voor beide bedrijfstakken respectievelijk rond de 25 en 21 procent.

Minder werknemers kiezen voor zelfstandigheid

Van de jaren tot en met 2020 is gedetailleerder na te gaan waar de werknemers bleven die op het einde van het jaar geen baan meer hadden. Uit de cijfers blijkt dat in vergelijking met voorgaande jaren in 2020 minder werknemers zelfstandig verder gingen, terwijl er aanzienlijk meer met pensioen gingen.