Vaak te weinig data om diversiteit te bereiken

Onderzoek van Workday toont aan dat veel leidinggevenden begrijpen dat diversiteit prioriteit moet krijgen, maar niet beschikken over de benodigde data om actie te ondernemen. De meerderheid van organisaties investeert in diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), maar beschikt vaak niet over de benodigde data of gebruikt deze niet effectief om strategieën en zakelijke impact te sturen. 

Het onderzoek is eind 2022 uitgevoerd onder meer dan 3.100 HR-professionals en C-level leidinggevenden met verantwoordelijkheid voor diversiteitsinitiatieven binnen de organisatie, om inzicht te krijgen in de motivaties, activiteiten en vooruitgang met betrekking tot DEI. Het Workday-onderzoek werd samen met Sapio Research uitgevoerd in 23 landen en toont aan dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog duidelijke kansen zijn, waaronder de noodzaak om de zakelijke impact van DEI te meten en data te gebruiken om vooruitgang effectiever te volgen. 

Uit het onderzoek blijkt dat ondanks het huidige economische klimaat, de meerderheid van de respondenten een toename rapporteert van het aantal specifieke DEI-rollen binnen hun organisatie en dat investeringen voor DEI-initiatieven in het volgende boekjaar zullen toenemen (35%) of in ieder geval gelijk zullen blijven (45%). 

Maar hoewel de meerderheid van organisaties nu enige vorm van strategische aanpak van DEI heeft, zegt 39% van respondenten wereldwijd dat momenteel nog geen strategische aanpak bestaat, wat het moeilijk maakt om van het stellen van doelen tot het bereiken van doelen te gaan. Dit komt vooral voor in de regio Azië-Pacific en Japan (APJ), waar 52% van de respondenten aangaven een lage of opkomende strategische aanpak voor DEI te hebben, fors meer dan in Australië en Nieuw-Zeeland (35%), Europa (39%), Noord-Amerika (34%) en Zuid-Afrika (22%). Bijna een derde (32%) van de wereldwijde respondenten verklaarde dat hun bedrijf leiderschap en betrokkenheid in de top van de organisatie nodig heeft om vooruitgang te boeken. 

Een van de andere belangrijke redenen voor een gebrek aan strategische aanpak ligt bij data en rapportages over DEI-activiteiten: slechts 20% van de respondenten meet de zakelijke impact en waarde van DEI-initiatieven. 60% merkt daarnaast op dat het bijhouden van voortgang een uitdaging is, waarvoor nieuwe systemen en software nodig zijn om de DEI-strategie en -implementatie volledig te kunnen ondersteunen. 

Carin Taylor, chief diversity officer, Workday: “Sinds ons onderzoek in 2021 zijn veel organisaties begonnen aan hun eigen unieke DEI-reis, maar werknemers verwachten in toenemende mate een sterkere focus op blijvende verandering. Uit ons onderzoek blijkt dat een duidelijke visie op en strategie voor DEI, aangestuurd door toegewijde en betrokken leiders uit de hele organisatie, het vermogen van een bedrijf vergroot om meer bewustzijn voor DEI te creëren en de omarming en verantwoordelijkheid hiervoor te stimuleren binnen de organisatie. Technologie is een krachtig hulpmiddel om niet alleen inzicht te krijgen in de verschillende groepen in het personeelsbestand, maar ook om te begrijpen hoe een DEI-strategie bedrijfsresultaten kan opleveren.”

“Het is bemoedigend om te zien hoe bedrijven wereldwijd DEI een prioriteit blijven maken”, zegt Jonny Briggs, diversity, inclusion & resourcing director bij Workday-klant, Aviva. “Het is veelzeggend dat veel bedrijven worstelen met het beheer van hun DEI-data en aangeven dat daar betere systemen voor nodig zijn. Voor ons is het essentieel om DEI-data binnen handbereik te hebben, om betere beslissingen mogelijk te maken en richting een nog rechtvaardiger werkplek te bewegen – het laat ons bovendien zien dat onze werknemers ons vertrouwen met gevoelige gegevens, wat benadrukt dat we de goede richting ingaan.”