Tekort aan bedrijfsartsen kost werkgever veel geld

Er is veel uitval onder werknemers (6,5%). En dat kostte werkgevers het eerste kwartaal van het jaar ruim 3 miljard euro. Wachttijden lopen op mede door een tekort aan bedrijfsartsen. Hierdoor start de verzuimbegeleiding laat. Er is een tekort aan personeel en de vakantieperiode helpt ook niet mee. Bedrijven ervaren dubbele pijn door verplichte loondoorbetaling en teruglopende omzetten. Dit is de conclusie van een onderzoek van HR Navigator, arbodienstvergelijker.

Het tekort aan bedrijfsartsen is geen verrassing. Dit werd in 2019 al berekend door het Capaciteitsorgaan (gesubsidieerd door het Ministerie van VWS). Er moeten jaarlijks 250 tot 260 nieuwe bedrijfsartsen instromen om over twaalf tot achttien jaar een evenwicht op de arbeidsmarkt te realiseren. Die noodzakelijke instroom is op dit moment een utopie. De komende drie jaar zullen veel bedrijfsartsen met pensioen gaan. Dat is slecht nieuws; bedrijfsartsen zijn belangrijk bij het terugbrengen van verzuim.

Wachttijden lopen op

Een uitgevallen medewerker kost een werkgever gemiddeld 400 euro per dag. Daarnaast krijgen collega's het extra druk en moeten bedrijven soms zelfs tijdelijk dicht. Een zieke medewerker die niet gezien wordt door de bedrijfsarts kost wekelijks 2.000 euro. Met 9,5 miljoen werknemers en een ziekteverzuim van 6,3 procent in het eerste kwartaal van 2022, komt dat dus neer op ruim 3 miljard euro potentiële schade. 

Uitgevallen medewerkers worden vaak pas 4 tot 5 weken door een bedrijfsarts gezien. Juist in een tijd van grote personeelstekorten en hoge werkdruk is het belangrijk dat dit verandert. Dit geldt met name voor medewerkers die uitvallen door werkdruk of andere psychische klachten. Hier is namelijk kans op langdurig verzuim.

Meer flexibiliteit en preventie

Als praktijkondersteuners en casemanagers meer worden ingezet kan de druk enigszins worden verlicht. Die zijn bij verzuim vaak het eerste aanspreekpunt om namens de bedrijfsarts tevvragen wat er aan de hand is. Maar ook onder deze professionals ontstaat inmiddels al een tekort. Omdat werkgevers toch behoefte hebben aan ondersteuning, zijn aanvullende maatregelen nodig. Zo kun je de eerste uitvraag (deels) digitaliseren. En kun je nóg kritischer zijn of persoonlijk contact met een bedrijfsarts wel echt nodig is. Een fysiek consult kan mogelijk ook worden vervangen door een videospreekuur. Dit zou de druk al enorm verlichten.

Voorkomen van verzuim

De echte oplossing zit natuurlijk niet in de verzuimbegeleiding zelf, maar juist in het voorkomen van verzuim. Voorkomen is nu eenmaal beter (en goedkoper) dan genezen. Daarbij helpt een goede, veilige en prettige werkcultuur waarin zaken als werkdruk en thuiswerken bespreekbaar zijn. Werkgevers zouden veel zwaarder moeten inzetten op preventie en meer gaan sturen op duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Dat kan bijvoorbeeld met vitaliteitsprogramma’s, door genoeg ontwikkelingsperspectief te bieden en te zorgen voor een goede werk-privébalans. Arbodiensten dragen hier vanuit hun rol ook aan bij door preventiegerichte diensten aan te bieden.