RAI Amsterdam tekent ambitieverklaring Green Business Club Zuidas

Paul Riemens, CEO RAI Amsterdam heeft samen met nog 55 andere partijen onder toeziend oog van wethouder Everhardt de ambitieverklarging Green Business Club Zuidas 2021-2025 getekend. Hiermee onderschrijft hij het belang van het werken aan zowel een eigen duurzame bedrijfsvoering als een duurzame omgeving.

Green Business Club Amsterdam Zuidas is een impactorganisatie waaraan 55 bedrijven, overheden en kennisinstellingen deelnemen uit de Zuidas. Het gezamenlijk doel is verduurzaming van het gebied en de eigen bedrijfsvoerinig. Volgens de GBC Zuidas is dit alleen mogelijk als de krachten gebundeld worden. Dit benadrukte Eberhardt tijdens zijn speech nog eens nadrukkelijk. “Samen staan we sterk. We inspireren elkaar en gaan samen aan de slag. Hoe verschillend we ook zijn in wat we doen, we delen de ambitie om dit gebied en de bedrijfsvoering te verduurzamen. We houden het niet bij ambities op de Zuidas, maar voegen de daad bij het woord. Zodat iedereen straks bij het woord Zuidas niet alleen denkt aan innovatie en economisch succes, maar ook denkt: daar zitten bedrijven en instellingen die verantwoordelijkheid hebben genomen voor een schonere, groenere stad. Daar wordt de weg naar Parijs, naar dat belangrijke doel, geplaveid en werkelijkheid. Ik kijk uit naar de komende 10 jaar in deze samenwerking, zodat we met elkaar de ambities kunnen waarmaken."

Deze doelstelling past volledig binnen de duurzame visie van RAI Amsterdam waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijke plek heeft in de bedrijfsstrategie. RAI Amsterdam vindt het belangrijk om waar mogelijk haar negatieve impact op de maatschappij te voorkomen en zoekt actief naar mogelijkheden om haar maatschappelijke bijdrage te vergroten.