Nieuw gezondheidsplatform Evermood

Evermood is een nieuw platform dat mentale gezondheid op de werkplek preventief aanpakt. Evermood biedt 360 graden ondersteuning om te voorkomen dat medewerkers uitvallen binnen de  aandachtsgebieden: mentale-, fysieke-, financiële- en loopbaanfitheid. Het platform geeft medewerkers toegang tot een voortdurend groeiende mediabibliotheek met artikelen, video's, oefeningen en 1-op-1 professioneel advies en coaching over persoonlijke en gezondheidsonderwerpen.

Het platform wordt geïntroduceerd door Acture een private uitvoerder van sociale zekerheid voor Nederlandse werkgevers. Medewerkers worden begeleid bij voor hen soms complexe onderwerpen zoals levensonderhoud, pesten, stress, zwangerschap, financiën, rouw en conflict. Dit moet ervoor zorgen dat grote problemen behapbaar, begrijpbaar en oplosbaar worden. Met simpele handvaten en met online begeleiding zorgt Evermood ervoor dat er minder uitval is op de werkplek.

Maudie Derks CEO Acture Group: “De komende jaren zullen werkgevers de focus meer moeten leggen op verzuimpreventie. Enerzijds vanwege de grote tekorten op de arbeidsmarkt, die zorgt voor een toename van de werkdruk. Anderzijds omdat werkgevers te maken hebben met verschillende generaties op de werkvloer, met elk hun eigen wensen en behoeften, maar ook knelpunten en risicofactoren.  Mentale problemen zorgen voor het grootste verzuim. Met Evermood bieden we een SaaS geïntegreerde oplossing om preventief en op vrijwillige basis ondersteuning te bieden aan medewerkers op dit vlak. In Duitsland maken al meer dan honderd grote organisaties gebruik van Evermood en vanaf vandaag is dit platform beschikbaar met Nederlandse content. Medewerkers krijgen eenvoudig en snel toegang tot professioneel advies. Onze coaches geven anoniem en flexibel advies, via video, telefoon of chat.”