Niet geslaagd? Geen extra salaris

Bij ruim de helft (60%) van de organisaties is leren en ontwikkelen vaste prik in ontwikkel- en beoordelingsgesprekken, tegenover 55% in 2021. Bijna 1 op de 3 organisaties (29%) verbinden directe gevolgen aan het wel of niet halen van leerdoelstellingen. Bijvoorbeeld voor bonus, promotie of salaris. In 2021 was dat iets meer dan 1 op 4 (26%). Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

Opvallend is dat de zakelijke dienstverlening relatief vaak directe gevolgen verbindt aan het niet halen van leerdoelstellingen (39% vs. 29% gemiddeld). Bij zorg (25%), overheid (21%) en onderwijs (20%) zijn er minder vaak gevolgen voor medewerkers.

Deze resultaten suggereren dat leren en ontwikkelen nog hoger op de agenda staat bij organisaties in vergelijking met 2021. Maar óók dat er voor medewerkers vaker iets te winnen of verliezen valt. 

De Studytube Learning & Development Monitor 2023 peilde bij 1.440 professionals (HR, afdelingsmanagers én medewerkers) naar de manier waarop Nederlandse organisaties leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen is nog niet overal vaste prik, maar wat opvalt is de groeiende aandacht. Bij 53% van de werkenden krijgt leren en ontwikkelen minimaal 1 keer per kwartaal aandacht, 6% meer dan in 2021. En maar liefst 64% van de organisaties spreekt concrete doelstellingen af, 9% meer dan een jaar eerder. 

“Dat kan soms ook betekenen dat je afscheid van iemand moet nemen”

“Lerende organisaties durven medewerkers de regie te geven over hun eigen groei”, zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. “Maak carrièredoelen samen concreet én verbind gevolgen aan de resultaten. Dat kan soms ook betekenen dat je afscheid van iemand moet nemen. Dat klinkt tegenstrijdig in een krappe arbeidsmarkt, maar dat is het niet. Een goed leerplan en ruimte voor ontwikkeling zorgt juist voor een gezonde, ambitieuze organisatie. Steeds meer organisaties durven dat.”

Meer regie voor medewerkers 

Ruim driekwart (76%) van de organisaties stimuleert medewerkers om te leren. Maar nog belangrijker is dat medewerkers steeds vaker zélf de regie krijgen over leren en ontwikkelen. In 2022 gaf 28% van de organisaties medewerkers deze regie, 5% meer dan in 2021. 

Bij 61% van werkenden in zakelijke dienstverlening is er minimaal 1 keer per kwartaal aandacht voor leren. Bij zorg is dit 56%, onderwijs 53% en overheid 43%. Ter vergelijking, in de bouw is dat slechts bij 39% het geval. Een kwart van de bouwbedrijven besteedt volgens medewerkers zelfs nooit aandacht aan leren en ontwikkelen.