Merendeel werknemers kiest nog steeds voor thuiswerken

Thuiswerken vanwege gestegen reiskosten of juist naar kantoor omdat de energierekening hoger is? Het merendeel van de Nederlanders is niet van plan hun werklocatie aan te passen vanwege stijgende kosten. Toch hebben Nederlanders geldzorgen: 44,5% van de respondenten maakt zich zorgen over de hoogte van hun inkomen door de energiecrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Owl Labs onder 2241 Nederlanders.

Iets meer dan één op de vijf (22,3%) wil wel haar of zijn werklocatie aanpassen in de komende winterperiode: 15,1% gaat vaker vanuit huis werken, terwijl 7,2% vaker naar kantoor zal gaan.

De respondenten die wel hun werkpatroon willen aanpassen – dus vaker thuis of op kantoor dan voorheen – geven daar uiteenlopende redenen voor. Zo willen zij bijvoorbeeld meer thuiswerken vanwege gestegen reiskosten (34,8%), maar ook vanwege betere planningsmogelijkheden (57,5%), omdat ze thuis productiever zijn (51,3%) of omdat ze hun gezondheid willen beschermen (35,7%).

Werknemers die meer naar kantoor willen, doen dit voornamelijk vanwege gestegen energiekosten (57,8%), omdat ze op kantoor productiever zijn (41,6%) of om beter contact met collega’s en werkgever te krijgen (55,3%).

Uit de enquête blijkt ook dat Nederlanders geldzorgen hebben: 44,5% van de respondenten maakt zich zorgen over de hoogte van hun inkomen. Slechts 15,1% wil om die reden van baan veranderen. De enquêteresultaten tonen dat jongeren (< 30 jaar) zich vaker zorgen maken om hun inkomen en dat hoe ouder de respondenten zijn, des te minder ze de neiging hebben van baan te wisselen.