Ledenaantal IAPCO blijft groeien

Tijdens de Global Meetings Industry Day 2024 maakte IAPCO de statistieken van 2023 bekend. Hieruit blijkt dat de leden in 2023 meer dan 14,2 miljard euro aan economische impact hebben geleverd aan bestemming wereldwijd.  Ook groeide het ledental vanaf 2022 met 5 procent en verwacht wordt dat deze stijging door zal zetten. Met de jaarlijkse ledenenquête wordt een goed inzicht verkregen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor het komende jaar.

Volgens de laatste cijfers blijft IAPCO jaarlijks een groei doormaken. Martin Boyle, CEO van IAPCO: “Onze jaarlijkse rapportagecijfers, gebaseerd op gegevens verzameld van alle IAPCO-leden over de hele wereld, laten een toename zien op de meeste gebieden, waaronder het aantal geleverde evenementen, het aantal in dienst zijnde meetingprofessionals en, belangrijker nog, de economische Impact van de evenementen die het hele jaar door plaatsvinden."

De economische impact is gestegen van €13,48 miljard in 2022 naar €14,2 miljard in 2023, het aantal evenementen van 16.359 in 2022 naar 17.044 in 2023 en het aantal meetingprofessionals dat werkzaam is binnen het IAPCO-lidmaatschap is gestegen van 8.457 in 2022 naar 9.248 in 2023.