Kippenvelmomenten

Het blijven bijzondere en onzekere tijden voor de congres- en evenementenbranche. In het afgelopen jaar hebben we weer te maken gehad met een leven tussen hoop en vrees.

We vechten voor het behoud van onze prachtige branche en we proberen vooral flexibele, creatieve en innovatieve oplossingen te zoeken om aan de wensen en behoeftes van onze opdrachtgevers te voldoen.

Die opdrachtgevers worden steeds meer partners overigens en dat is prachtig om te zien. Het gevoel van saamhorigheid is enorm toegenomen. Dat zien we aan de opdrachtgeverzijde, maar ook binnen de gehele branche met collega’s en leveranciers. Dat geeft hoop, hoop op een sterkere branche, een sterkere toekomst met duurzame businessmodellen en innovatieve oplossingen.

Als we terugkijken en zien welke innovaties we het afgelopen jaar hebben ontwikkeld - van een volledige virtuele ontmoetingswereld, hybride event studio’s, volledig nieuwe hybride eventcreatie en -productie, herijkte safety en security protocollen, volledig nieuwe foodline tot en met de meest innovatieve LED Curve - dan kunnen we terugkijken op een jaar waarin we met dubbele kracht gewerkt hebben om onze gasten die 5 sterren ervaring te laten beleven.

Dat al die ontwikkelingen en investeringen blijken te werken hebben we in september en oktober mogen ervaren. Het was een waanzinnige ervaring om te zien dat onze branche onmiddellijk weer aanstond en we weer vrijwel als vanouds konden knallen en doen waar we zo goed in zijn. Dat leverde niet alleen meerdere kippenvel momenten op, maar ook het vertrouwen dat live ontmoetingen, nog meer dan we eigenlijk al wisten of dachten, essentieel zijn voor de kennisontwikkeling, het zakendoen en vooral ook voor het werkelijke welzijn van mensen.

Beurs van Berlage wenst iedereen vooral die hoop en het vertrouwen dat we er als branche sterker, duurzamer en met nog meer kippenvelmomenten uit komen.

Michiel Lindenbergh