IAB overhandigt aanbevelingen MICE-industrie aan Rotterdam

De IAB is een adviesraad met verschillende internationale deskundigen uit de evenementensector en daarbuiten. Eerder dit jaar kwamen zijn bijeen om de toekomst van de MICE-industrie te bespreken en zeker nu is dat van groot belang voor een sector die zo hard getroffen is en waarvan de lange termijn gevolgen nog onzeker zijn.

In het advies staat dat de waarde voor de klant en stad, alsmede de verduurzaming van de branche en de technologische ontwikkelingen belangrijk zijn voor een gezond en toekomstbestendig MICE-ecosysteem in Rotterdam. Een goede en heldere visie hoe Rotterdam duurzaamheid en technologie inzet is belangrijk om economische, sociale en ecologische waarde te creëren voor organisatoren en bezoeker van evenementen in de MICE-sector. Een duurzame impactstrategie, nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende steden en een stadsbrede en onderscheidende merkstrategie zijn belangrijke aanbevelingen om deze visie in de praktijk te brengen.

Het rapport is tot stand gekomen door Rotterdam Partners in nauwe samenwerking met Rotterdam en vertegenwoordigers uit de branche. Het slotrapport dit als langer termijn handelingsperspectief voor de sta om de positie als MICE-bestemming te versterken en geeft concrete richting aan het gezamenlijk aantrekken van MICE-evenementen in Rotterdam.

Economisch belang
Voor Rotterdam zijn congressen, beurzen, vergaderingen en zakelijke mensen van groot economisch belang. De industrie zorgt voor zakelijk toerisme en bevordert de werkgelegenheid. Voor deze zwaar getroffen sector, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn, is een dergelijk onderzoek erg belangrijk. Ook omdat de MICE-industrie al langere tijd een transformatie ondergaat door onder meer de bewustwording van haar impact op het klimaat en de digitalisering van congressen en evenementen.

Tijdens een vijdaagse hybride IAB-conferentie hebben een aantal internationale experts uit de sector en daarbuiten kennis en ideeën gedeeld met betrekking tot de toekomst van deze sector. Hoe zijn veranderingen binnen deze sector van invloed op de belangrijkste business- en verdienmodellen en wat kan Rotterdam doen.

In een rapport staan een aantal belangrijke conclusies. De IAB-experts verwachten dat fysieke evenementen, ook na de coronacrisis, altijd blijven bestaan. De behoefte aan menselijk contact is onverminderd groot. Live events zullen wel waarschijnlijk een meer nationale of regionale focus krijgen en bezoekersaantallen aan fysieke evenementen kunnen afnemen.  Voor het bereiken van een groot en internationaal publiek, maar ook voor het besparen van kosten en het verduurzamen van de sector, behouden ook digitale- en hybride evenementen in de toekomst het bestaansrecht. De bezoeker wordt daarnaast mogelijk zelf selectiever en komt bij zowel online- als fysieke evenementen voor de totaalervaring. Technologische innovaties spelen een grote rol om de bezoeker meer te betrekken.

Vier centrale aanbevelingen
Gebaseerd op de gezamenlijke expertise, de grootste bevindingen uit de vijfdaagse IAB conferentie en gesprekken met belangrijke stakeholders komen de deskundigen met vier praktische aanbevelingen:

1.    Zorg met een passende impactstrategie in co-creatie met de stad voor duurzame verandering.
Rotterdam moet, in co-creatie met relevante partners in de stad, een gedurfde, uitgesproken, integrale en duurzame impactstrategie voor de MICE-sector ontwikkelen met een lange termijn visie die goed aansluit bij de ambities van de stad op het gebied van circulariteit, de energietransitie, klimaatverandering en een gezonde leefomgeving.

2.    Zet technologie in voor een optimale ‘user journey’.
Rotterdam moet met behulp van vooruitstrevende technologie en digitale platformen een optimale gebruikerservaring aanbieden die daadwerkelijk inspeelt op de behoeften en drijfveren van de bezoekers. Er dient daarom een switch te worden gemaakt van met name een functionele- naar een meer mensgerichte beleving. Digitale en fysieke evenementen moeten gecombineerd worden tot één doorlopende internationale ‘user journey’.

3.    Transformeer bestaande businessmodellen en ga nieuwe samenwerkingsverbanden aan.
Om duurzame waarde te creëren voor de MICE-sector moet Rotterdam nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan op zowel internationaal, nationaal als lokaal niveau. Zo dient er vanuit een strategische MICE-alliantie gewerkt te worden aan een gezamenlijke MICE-strategie voor de stad. Denk daarnaast aan samenwerkingen met andere MICE-bestemmingen en aan crossovers tussen locaties, stakeholders en bewoners in de stad en daarbuiten. Het is hierbij cruciaal om de economische impact van de MICE-industrie voor Rotterdam, direct en indirect, in kaart te brengen.

4.    Ontwikkel een unieke merkstrategie voor de MICE-sector waarbij de sterkste punten van Rotterdam centraal staan.
Rotterdam moet zichzelf, met behulp van een stadsbrede en integrale marketing- en communicatieaanpak, op een onderscheidende manier presenteren aan de wereldwijde MICE-klanten. Hierbij gaat het om de vertaling van het DNA, het innovatieve ecosysteem en de duurzame economische ambities van de stad in waarde voor de klant. Rotterdam moet zich focussen op nichesectoren waarin de stad internationaal voorop loopt en gespecialiseerde teams opzetten om relevante MICE-evenementen binnen deze sectoren aan te trekken.