Het Nederlandse AI Congres

Dagvoorzitters Kees van der Klauw en Ymke de Jong

Voor iedereen die affiniteit heeft met artificiële intelligentie (AI) organiseert de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), op 24 april 2024, Het Nederlandse AI Congres in de Rijtuigenloods te Amersfoort, met als thema: ‘De Nieuwe Horizon met AI: Collectief, Mensgericht en Kansrijk’. Het congres belicht de ongekende kansen en uitdagingen die AI biedt om Nederland maatschappelijk en economisch vooruit te helpen. Voor een toekomst waarin technologie en menselijke waarden samengaan, dit door doelgerichte samenwerking tussen de vele stakeholders in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van AI.

Kees van der Klauw, Coalitiemanager NL AIC: “AI transformeert onze maatschappij in vele opzichten en dit congres brengt daarom het brede stakeholderveld bijeen om door samenwerking de kansen voor Nederland kunnen vergroten en de ongewenste effecten te kunnen beperken. En kansen zijn er zeker!”

Op het congres spreken toonaangevende experts uit binnen- en buitenland in de hoofdzaal:

Karien van Gennip (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Vanuit haar rol bij het ministerie van SZW en als viceminister-president, opent Karien van Gennip het congres met een welkomstwoord, middels een videobijdrage.

Rodger Werkhoven (OpenAI Pre-Launch Phase Independent Creative Director)

Tijdens de eerste keynote presentatie van de dag, neemt Rodger Werkhoven de bezoekers mee in de actuele creatieve mogelijkheden met AI. Hij zal verrassen door innovatieve AI-toepassingen toe te lichten, die zich niet beperken tot diensten van OpenAI, en zal bezoekers inspireren om AI in grotere mate in te zetten binnen hun eigen activiteiten. “Regelmatig spreken mensen de vrees uit verder achterop te raken in relatie tot de steeds snellere ontwikkeling van AI. Ik hoop hen gerust te stellen met het feit dat het vanaf het prille begin al onze missie was AI zó te ontwikkelen, dat AI onze wereld en hén steeds beter leert begrijpen.”

Max Welling (Wetenschapper en Hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam)

Max Welling gaat in zijn keynote in op de wetenschappelijke kant van AI. Zo zal hij onder meer de razendsnelle ontwikkelingen en recente doorbraken in AI-onderzoek belichten en vertelt hij over wat ons in de toekomst te wachten staat. “AI is en wordt het fundament waarop onze toekomstige economie wordt gebouwd. Kan Nederland de internationale concurrentie op het gebied van AI aan? Mijn antwoord: Absoluut maar we moeten wel wat ambitieuzer aan de slag.”

Daniel Abbou en Marloes Pomp (European AI Forum)

Gezien het grensoverschrijdende karakter van AI, is internationale samenwerking essentieel. President Daniel Abbou en vicepresident Marloes Pomp van het European AI Forum , een coöperatie tussen negen nationale AI-coalities waaronder de Nederlandse AI Coalitie, benadrukken dit in deze bijdrage. Zij belichten waardevolle kansen voor Europa en geven hun visie op wat ons te doen staat. Marloes benoemt daarbij: "Nederland speelt een actieve rol in de AI-revolutie door internationale samenwerking binnen het European AI Forum. Dit biedt ons de kans om leiderschap te tonen in AI-innovatie en een cruciale rol te spelen in een door AI versterkt Europa."

Cees Oudshoorn (Voorzitter van het Strategieteam van de NL AIC)

Met de blik gericht op de horizon, geeft de Nederlandse AI Coalitie, met haar deelnemers en partners, vorm aan de toekomst van AI in Nederland. Het is van cruciaal belang strategische keuzes te maken over hoe AI kan worden ingezet om economische groei te stimuleren, passend beleid te ontwikkelen, maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de kwaliteit van leven voor ons allen te verbeteren. Cees Oudshoorn werpt licht op deze vragen en deelt de ambitieuze plannen van de coalitie om Nederland niet alleen als leider in mensgerichte AI-innovatie op de kaart te zetten, maar ook als inspiratiebron, bemiddelaar, verbinder en organisator van relevante initiatieven.

Naast het plenaire programma, zijn er maar liefst 41 interessante break-out sessies en workshops om een keuze uit te maken. Deze inspirerende sessies zijn verdeeld over drie rondes en worden ingevuld vanuit met name de werkgroepen, AI-hubs, partners en uiteraard ook deelnemers van de NL AIC. Tal van thema’s komen aan bod, waaronder: hoe om te gaan met de AI Act, actuele AI-innovatieprogramma's, gebruik van AI in de zorg, de nieuwste AI-tools, de impact van AI op de samenleving, het belang van onderwijs en nog veel meer. Dankzij dit veelzijdige programma is er tijdens het congres een brede vertegenwoordiging aanwezig vanuit het bedrijfsleven (van startups, mkb tot grootbedrijven), de overheid, onderzoeks- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Gedurende het congres is er dan ook uitgebreid de gelegenheid om te netwerken en worden er ongeveer 800 bezoekers verwacht.

Voor het volledige programma en de mogelijkheid om u aan te melden, zie: https://nlaic.com/nl-aic-congres-2024/ .