Garantieregeling alleen voor evenementen gepland na 1 juli

De details van de garantieregeling voor evenementen zijn bekend. De in januari toegezegde 300 miljoen euro geldt uitsluitend voor evenementen die in de tweede helft van het jaar plaatsvinden, dat wil zeggen na 1 juli. Deze regeling zorgt ervoor dat gemaakte kosten worden vergoed indien het evenement door de overheid wordt geannuleerd vanwege de Covid-pandemie. Zij krijgen dan 100 % vergoed, waarvan 80 % een schenking is en de overige 20 % een lening. Aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking in de annuleringsverzekering voor evenementen. Dit staat in een kamerbrief van Staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven.

De evenementensector wordt hard getroffen door de coronacrisis en door de beperkingen vanaf maart vorig jaar staat deze sector praktisch stil. Niet alleen de accommodaties worden hard getroffen, maar de toeleveranciers zijn ook een groot deel van hun omzet kwijt. In de brief wordt met lof gesproken over de creativiteit van de evenementensector. “Ondanks gevoelens van radeloosheid en frustratie heeft de sector zich niet laten ontmoedigen. De evenementensector heeft zich verenigd in een sterke alliantie en toont initiatief. Het Fieldlab Evenementen, dat de sector samen met de overheid heeft georganiseerd, is daar een fraai voorbeeld van. Met praktijktesten laat de sector zien zich serieus in te zetten om op een veilige en verantwoorde manier weer open te kunnen.”

Door het tempo van de coronavaccinaties lijkt het erop dat er vanaf juli weer ruimte is voor het organiseren van evenementen met publiek. Dat zal nog niet direct zijn als voor de coronapandemie en ongetwijfeld vergezeld gaan van de nodige Covidregels. Welke dat zullen zijn is nog niet bekend en zullen de komende maanden worden uitgewerkt.

In de kamerbrief staat dat "door gemaakte kosten na annulering te vergoeden organisatoren liquiditeit behouden om op termijn opnieuw te investeren en inkomsten te genereren, zodat de sector na de coronacrisis weer zelfstandig verder kan. Dit biedt perspectief voor de sector zelf en de keten van betrokken partijen (van bijvoorbeeld horeca tot beveiliging) en professionals (van technici tot artiesten. In overleg met de koepelorganisatie Alliantie van Evenementenbouwers (waarin onder meer de Taskforce Cultuur, de Vereniging van Evenementenmakers en CLCVecta zijn verenigd) en de veiligheidsregio’s is de uitwerking van de regeling vormgegeven."