Cybercrime is dol op hybride werkers

De traditionele 9-tot-5-werkdag op kantoor is verleden tijd. In plaats daarvan wordt in de huidige wereld van hybride werken verwacht dat men 'altijd aan staat'. Nu mensen steeds meer uren werken vanaf allerlei locaties en apparaten, worden bedrijven steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Er zijn steeds meer cyberaanvallen waarbij een mobiel apparaat betrokken was. Dit heeft geleid tot 22% meer verlies van data. 85% van de ondervraagde bedrijven geeft aan een budget hebben voor beveiliging van mobiele apparaten. Het wordt tijd om dit budget te gebruiken in de strijd tegen cyberdreigingen. Dit staat in de Verizon Mobile Security Index (MSI) 2022.

Sampath Sowmyanarayan, CEO, Verizon Business: "Bedrijven moeten tijd en budget besteden aan hun beveiligingsarchitectuur. Vooral als het gaat om apparaten buiten de kantooromgeving. Anders maken ze zichzelf kwetsbaar voor cybercriminelen."

Werken op afstand

We werken steeds meer op afstand en dat vervordert de beveiliging vaak niet. De recente veranderingen in de manier van werken hebben bij ruim driekwart een negatieve invloed hebben gehad op de cybersecurity van hun organisatie. Hiermee zou het voor de hand liggen dat bedrijven hun beleid zouden aanscherpen. Maar het tegendeel is waar. 85% zegt dat het gebruik van thuis-WiFi en mobiele netwerken/hotspots is toegestaan of dat er geen beleid voor is. En 68% staat het gebruik van openbare Wi-Fi toe of heeft daarvoor geen beleid.

De impact van een cyberaanval is bekend. Meer dan de helft (64%) vindt er beter op cyberrisico's gelet wordt in toekomst. Tweederde van de bedrijven heeft in het verleden onder druk gestaan om de beveiliging van mobiele apparaten op te offeren "om de klus te klaren". Waarbij 52% onder die druk bezweek.

Impact voor diverse sectoren

De MSI benadrukt de impact van cybercriminaliteit op mobiele beveiliging in verschillende bedrijfssectoren.

  • Enterprises: 23% heeft te maken gehad met een compromis op het gebied van mobiele beveiliging. Van hen gaf driekwart aan dat de impact hiervan groot was. Meer dan een derde zei dat dit blijvende gevolgen had. Bovendien gaven vier van de vijf (81%) organisaties aan dat hun uitgaven voor de beveiliging van mobiele apparaten het afgelopen jaar zijn toegenomen. En 76% denkt dat dit ook het komende jaar het geval zal zijn.
  • Retail: Bijna negen op de tien (88%) bedrijven zijn bezorgd dat een inbreuk op de mobiele beveiliging een blijvende impact heeft op hun merk of klantenbinding. Maar 70% zegt dat het toegenomen gebruik van mobiele apparaten belangrijk is om relevant te blijven voor de consument. 41% vindt  dat dat een uitdaging is voor de beveiliging.
  • Financiële diensten: De meeste leidinggevenden geloven dat cybercriminelen hun sector als een lucratiever doelwit zien dan andere sectoren.
  • Gezondheidszorg: Bijna negen op de tien organisaties zijn bang dat beschermde patiëntgegevens hen een doelwit maken voor cybercriminelen. 85% is bezorgd dat een inbreuk op de beveiliging de patiëntenzorg in gevaar kan brengen. Omgekeerd vinden drie van de vier (76%) organisaties dat zorg op afstand de patiëntenzorg verbetert.
  • Productie, bouw en transport: Dat een mobiele cyberaanval de hele supply chain kan ontregelen, is de zorg van 79% van de organisaties. Toch is 76% het ermee eens dat het gebruik van mobiele diensten essentieel is voor de productiviteit.
  • Publieke sector en onderwijs: De verwachting voor werken op afstand is hoog bij 87% van de respondenten. Het dwint hen om hun werkwijze te herzien. Daarnaast vindt 72% dat het toegenomen gebruik van mobiele diensten door werknemers in de publieke sector van groot belang is voor digitalisering van de overheid.

Consument: Pas op!

Cybercriminelen zijn ook dol op consumenten. Zij overstelpen ons met ongewenste telefoontjes en spamberichten. Daarmee zijn ze gevaarlijk en zijn waakzaamheid en beveiliging heel belangrijk. We willen cybercriminelen het ook op afstand niet makkelijk maken.