ACS vergroent de planeet met Justdiggit

Bunds houden het regenwater vast (l); het land na de opgevangen regen (r)

(Blog) ACS heeft duurzaamheid en vergroenen de laatste jaren hoog op de prioriteitenlijst en is de afgelopen jaren druk bezig geweest om actie te ondernemen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen met Justdiggit vergroent zij tot 460.000 m2 woestijn in Kuku, Kenia.

Om te gaan samenwerken met Justdiggit , wiens missie het is om Afrika te vergroenen en de planeet af te koelen, was een gemakkelijke beslissing. Justdiggit werkt samen met lokale boeren en gemeenschappen in Afrika om aangetaste landschappen om te vormen tot bloeiende binnenlandse ecosystemen.

Justdiggit werkt samen met lokale gemeenschappen en partners om grootschalige landschapsherstelprojecten een vliegende start te geven door regenwater vast te houden om de vegetatie terug te brengen en verdere erosie, overstromingen en landdegradatie te voorkomen.

In Kuku, Kenia werkt Justdiggit samen met de lokale Maasai-gemeenschap en hun lokale partner, de Maasai Wilderness Conservation Trust (MWCT), aan wat een 'Hydrologic Corridor' wordt genoemd. Dit is een reeks grootschalige landschapsherstelprojecten. Door gebruik te maken van diverse technieken voor landschapsherstel wordt de natuur een handje geholpen om de vegetatie terug te brengen in deze gedegradeerde gebieden. De aanwezigheid van vegetatie houdt de grond gezond en vruchtbaar, waardoor planten en bomen kunnen blijven groeien. Wanneer de vegetatie terugkeert, kan dit helpen om een ​​heel gebied te herstellen!

Het werk begint met het selecteren van een geschikte locatie voor restauratie. Dit wordt bepaald door een reeks criteria, waaronder; bodemtype, helling of helling van het gebied en de mate van degradatie. Het is dan van cruciaal belang om de steun van de lokale gemeenschap te verkrijgen om het succes, goed onderhoud en uiteindelijk de duurzaamheid van het project te garanderen. Nadat de lokale gemeenschapsrollen zijn overeengekomen, begint de training en wordt de selectie van werknemers gemaakt. Dan begint het graven van ' AARDE GLIMLACH ', het creëren van halfronde bunds voor het opvangen van regenwater en het opzetten van graszaadbanken.

De belofte van ACS aan Justdiggit

In samenwerking met Justdiggit heeft ACS zich ertoe verbonden om 460.000 m2 gedegradeerd land in Kuku, Kenia, opnieuw groen te maken.

In september 2022, het graven van de regenwateropvangbunkers; ' AARDE GLIMLACH ' begon. Het jaarlijkse regenseizoen zet een kettingreactie op gang waardoor de onderliggende zaden ontkiemen en continu de kwaliteit van de bodem verbeteren met minimale menselijke tussenkomst. Ondanks de slechte regenval tijdens het regenseizoen van november tot december 2022, zijn er dammen gegraven en gras gezaaid in afwachting van een beter regenseizoen. Klimaatverandering blijft nog steeds een grote uitdaging, wat het belang benadrukt van dit zeer vitale herstelprogramma in gebieden als deze.

Tot nu toe heeft de Maasai-gemeenschap 150.048 waterputten gegraven en 5 graszaadbanken opgezet, die worden beheerd door vijf verschillende vrouwengroepen.

Justdiggit stelt miljoenen zelfvoorzienende boeren in staat om hun gedegradeerde land te herstellen, met behulp van bewezen technieken voor duurzaam landbeheer en SAMEN kunnen we de natuur terugbrengen.

Een voordeel creëren voor mens, milieu en – uiteindelijk – ons klimaat !