Onderzoek toont hoog verantwoordelijkheidsgevoel aan van deelnemers zakelijke bijeenkomsten

Nederland verlangt naar live-evenementen

In z'n algemeenheid verlangt Nederland naar live-evenementen én heeft er verrassend veel voor over om ze weer te kunnen bezoeken. Er is veel vertrouwen in de veiligheid en men is bereid om diverse maatregelen te accepteren en rekening te houden met kwetsbare groepen. Dit blijkt uit een groot onderzoek door Fieldlab Evenementen in samenwerking met Prof. Dr. Andreas Voss (arts microbioloog en hoogleraar infectieziekten) en Dr. Nikki Kenters (onderzoeker). Het onderzoek werd gehouden onder 29.929 bezoekers van zakelijke evenementen, sportevenementen en entertainment als concerten, festivals en theater. Doel is om te onderzoeken in hoeverre de plannen die het Fieldlab Evenementen ontwikkelt om de bezoekerscapaciteit te verhogen aansluiten bij de wensen en behoeften van bezoekers van evenementen.

Op de vraag of men een evenement wil bezoeken, werd massaal bevestigend geantwoord. Of het nu om zakelijke evenementen (93,6%), sportevenementen (94,1%) of entertainment (97,5%) gaat. Hoog op de verlanglijst van de bezoekers scoren outdoor concerten, outdoor festivals, betaald voetbal en congressen en vergaderingen.  Het standpunt van bezoekers ten aanzien van de omvang van evenementen kent geen of slechts een tijdelijke verandering. In entertainment ziet 59% van de bezoekers graag even grote evenementen als voorheen, bij sport 56%. In beide gevallen ziet slechts 7% liever blijvend kleinere evenementen.

Pieter Lubberts, Programmateam Fieldlab Evenementen: “Het onderzoek bevestigt wat wij als sector al voelden, Nederland snakt naar live-evenementen, of het nu om sport, zakelijk of entertainment gaat. Het onderzoek geeft ons bovendien veel belangrijke inzichten. Op basis daarvan kunnen we de planning definitief maken voor de pilots die we uit willen voeren in oktober en november. Dit doen we samen met de sector en de wetenschap, zodat we de effecten ervan goed in kaart kunnen brengen. Duidelijk is in ieder geval wel dat verhoging van de capaciteit bij evenementen cruciaal is voor het voortbestaan.”

Conclusies zakelijke bijeenkomsten

Van de 1058 respondenten hebben 775 de enquete helemaal ingevuld en 283 gedeeltelijk. De grootste groep respondenten bevindt zich tussen de 41 en 55 jaar en bestaat uit 54% vrouwen. 80% van de respondenten heeft een HBO/WO opleiding.  
De behoefte aan het bezoeken van zakelijke evenementen is hoog. Niet minder dan 93,6% geeft aan behoefte te hebben om één of meer van de evenementsoorten te bezoeken. Alle genoemde evenementsoorten, vak- en publieksbeurzen (75,1%), bedrijfsevenementen (85,8%) en congressen en vergaderingen (86,6%) worden node gemist.
Het standpunt ten aanzien van het evenementen kent voor 39% van de bezoekers geen verandering. Evenementen hoeven van hen niet te veranderen. 49% ziet graag een tijdelijke verandering naar kleinschaligere evenementen. Slechts 12% geeft aan dat de wens voor kleinschaliger evenementen naar verwachting blijvend is.

Veiligheid

Het vertrouwen in de evenementenbranche is groot. 92% van de zakelijke bezoekers geeft aan het veilig te achten om naar een evenement te gaan. Voor 19% zou dit zelfs zonder maatregelen kunnen.
39% verwacht speciale maatregelen, specifiek voor de evenementenbranche. Het gevoel van veiligheid is het grootst bij bedrijfsevenementen en congressen en vergadering, waar men aangeeft zich veilig te voelen, bij vak- en publieksbeurzen is het oordeel neutraal. Bij geen van de typen evenementen voelt men zich gemiddeld onveilig.

Triage

Bezoekers van evenementen zijn in hoge mate bereid mee te werken aan triage, 97% wil de vragenlijst invullen. Bezoekers kennen een zeer hoge mate van verantwoordelijkheid. 89% geeft aan bij klachten zeker thuis te blijven, 6% laat het van specifiek zaken afhangen. Met name het aanbod van een livestream (59%) of retourneren van het aankoopbedrag (56%) zijn factoren die voor de twijfelaars van belang zijn, toch is ook een ticket voor de volgende editie (46%) een goede optie.
Evenementenbezoekers vinden temperatuurmeting (94%) en sneltest (75%) zeer acceptabel om toegang tot een evenement te kunnen krijgen.

Maatregelen tijdens het evenement

Risico reducerende maatregelen worden wisselend ontvangen. Een faceshield is minder geaccepteerd dan een mondkapje, respectievelijk 58% en 85% geeft aan het tijdens (een deel van) het evenement te willen dragen. Ook gespreid aankomen en vertrekken wordt as een acceptabele optie gezien. 96% van de bezoekers heeft hier geen probleem mee. Wel geldt voor 38% van de bezoekers dat de wachttijd niet langer dan een uur moet zijn. Een vaste staan- of zitplaats is voor 85% van de bezoekers acceptabel.

Minder bezoekers

De bereidheid om meer te betalen voor een kaartje in verband met de maatregelen is laag. Dit varieert van 11% tot maximaal 13% van het gemiddelde aanschafbedrag. Tegelijkertijd geeft 12 tot 14% aan een evenement met minder bezoekers niet te willen bijwonen.

Tracking & tracing

Zoals eerder geconstateerd is het verantwoordelijkheidsgevoel van evenementenbezoekers zeer hoog. 77% wil een app installeren die tracking en tracing mogelijk maakt.
Hoeveel evenementenbezoekers voor hun evenement over hebben blijkt uit het feit dat 51% bereid is om 10-14 dagen rekening te houden met het bezoeken van risicogroepen. Voor 37% is een verbod op het bezoeken van risicogroepen na een evenement geen reden om het evenement niet te bezoeken.

De enquêteresultaten per branche:

Resultaten van het entertainment onderzoek
Resultaten van het zakelijke onderzoek