NBTC Focus Event: herstel boven alles

Tijdens het online NBTC Focus event op 25 januari j.l deelde het NBTC de ambitie en focus voor bestemming Nederland in 2021: ‘Herstel boven alles, zonder de uitdagingen op de langere termijn uit het oog te verliezen’.

Tijdens dit online event waar ongeveer 400 branchegnoten aan hebben deelgenomen werden de uitdagingen voor de sector toegelicht.

In zijn openingswoord schetst algemeen directeur NBTC Jos Vranken de huidige situatie: 2020 was een jaar waarin zo’n beetje alle negatieve superlatieven al zijn gebruikt. Voor ondernemers in en om de reiswereld en de meetings & congresmarkt was het een dramatisch jaar waarbij het groeiende onbegrip over de beperkende maatregelen moedeloos maakt en het zicht op herstel onduidelijk is.Er lag en ligt daarom veel nadruk op de realisatie van acute en adequate steunmaatregelen en, waar en wanneer mogelijk, het aanjagen van vraagherstel.

Herstel internationale meetings & congresmarkt

Wat betreft de meetings & congresmarkt wordt in samenwerking met congrespartners gewerkt aan de her- en doorstart van de meetings & congresmarktvanuit de gedachte dat we nu moeten investeren in de bijeenkomsten en congressen van straks en daarmee in waardevol en welkom bezoek. 2021 zal de weg naar herstel van de internationale meetings & congresmarkt inluiden. Naast gebruikelijke
activiteiten zal het nodig zijn om ad-hoc activiteiten te organiseren. De eerste helft van het jaar moeten we naar verwachting nog inzetten op online.
Snel kunnen overschakelen naar hybride activiteiten om de doelgroep zo goed als mogelijk te blijven informeren en inspireren is belangrijk. Dit zal worden gedaan met bekende beurzen en events zoals: IMEX en IBTM en de relatie evenementen voor corporate meeting planners in de UK. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal ook weer ingezet worden op de Market Development missies naar de USA.

Drie scenario’s voor verblijfstoerisme

Voor wat betreft het verblijfstoerisme werden drie scenario’s voor 2021 gepresenteerd, elk gebaseerd op een ander verloop van de COVID-19 crisis:

  1. In de loop van kwartaal 2 is de situatie met het virus in Nederland verbeterd en kan er worden afgeschaald naar risiconiveau zorgelijk, en in de zomer verder naar waakzaam. We zijn dan in de fase van gewenning gekomen. Nog niet alle coronamaatregelen zijn van tafel en de 1,5m samenleving is nog steeds van kracht, maar gedurende het voorjaar komen de eerste bezoekers uit onze buurlanden weer naar ons land. Vanaf kwartaal 3 (juli) is reizen binnen Europa (intra-continentaal) goed mogelijk. Dat betekent ook dat een deel van de Nederlanders hun zomervakantie in het buitenland doorbrengt. Intercontinentaal reizen trekt als laatste vanaf het najaar weer aan.
  2. Scenario II is op zich vergelijkbaar aan scenario I, met dien verstande dat pas in de zomer risiconiveau zorgelijk wordt bereikt en daarmee er pas vanaf oktober weer goed binnen Europa gereisd kan worden. In dit scenario kiezen de meeste Nederlanders voor een zomervakantie in eigen land. Intercontinentaal reizen wordt nog maar beperkt gedaan in heel 2021.
  3. In scenario III blijft het toerisme gedurende het gehele jaar 2021 hinder ondervinden van het coronavirus. Er zijn wel perioden waarin er tijdelijk meer mogelijk is, maar het virus is nog niet onder controle. Dat maakt dat aanscherping van restricties / maatregelen en negatieve reisadviezen ook steeds weer op de loer liggen. Qua toerisme wordt 2021 hiermee een enigszins

vergelijkbaar jaar aan 2020.

Tot slot

"Alle ballen op herstel voor en achter de schermen. Of Covid daarbij de veelbesproken natuurlijk reset is, is de vraag. Op de rationele zakelijke markt is een permanante gedragsverandering te verwachten. Ook op de toeristische en recreatieve markt wordt gesproken over veranderend gedrag, alhoewel de heersende marktkrachten en oude reflexen sterk zijn. In ieder geval zal de perceptie en belevenis van drukte in ons land veranderen, immers we zijn nu  lege straten, parken en zalen gewend", aldus Jos Francken.  

"De wereld snakt naar meer bewegings - ruimte, inspirerende omgevingen, waardevolle ontmoetingen en onbezorgde ontspanning. Je weet pas wat je mist als het er niet is… Laat het de motivatie zijn voor het noodzakelijke, duurzame herstel als basis voor de gewenste duurzame ontwikkeling. We geven vandaag richting aan de koers van morgen", besluit Jos.