Enquête voor bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, congressen en events

Op 21 juli werd de start van Fieldlab Evenementen aangekondigd. Hierbij een update over de activiteiten, de planning voor de komende maanden en een algemene stand van zaken.

De volgende stappen zijn gezet:
1. Ontwikkelen bouwstenen en bijbehorende onderzoeksvragen
2. Verbinden van wetenschappelijke experts
3. Enquête onder bezoekers van zakelijke bijeenkomsten en events
4. Afspraken met ministeries over plan van aanpak pilots bij evenementen

Bouwstenen en onderzoeksvragen
Op basis van de customer journey van een bezoeker van een evenement zijn de bouwstenen en de bijbehorende onderzoeksvragen ontwikkeld. Op basis daarvan worden de pilots opgezet. Een overzicht van de bouwstenen en de bijbehorende onderzoeksvragen is te vinden op: https://www.fieldlabevenementen.nl/bouwstenen/

Wetenschappelijk kader
Inmiddels zijn de eerste samenwerkingsafspraken met wetenschappelijke partners gemaakt. Radboudumc, TNO, TU Delft en TU Eindhoven zijn betrokken bij de diverse onderzoeken en bouwstenen van Fieldlab Evenementen. Daarnaast is Sportinnovator betrokken in het programmateam. Er wordt nog met diverse andere partijen gesproken over mogelijke betrokkenheid.

Enquête onder bezoekers v an zakelijke bijeenkomsten en events
In samenwerking met Radboudumc is een enquête ontwikkeld. Doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe bezoekers van evenementen denken over de maatregelen waarover wordt nagedacht. Het onderzoek is opgesteld in samenwerking met Prof. dr. Andreas Voss van het Radboudumc, waardoor het straks ook direct wetenschappelijk gevalideerd kan worden.

Het geeft antwoord op de vragen: “Hoe wil de bezoeker bijdragen aan het mogelijk maken van evenementen in tijden van Corona? Welke preventieve maatregelen zien ze wel zitten en welke niet? Wanneer voelen ze zich veilig en hoe kunnen wij deze veiligheid bieden?”.

De enquête is hier te vinden en kan worden beantwoord worden t/m 17 september. De resultaten zijn twee weken later bekend.

Route richting Testevenementen
Met Minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van de vier betrokken ministeries (EZK, J&V, OC&W en VWS) is, na een bijeenkomst in de Ziggo Dome, op 3 september voor de tweede keer gesproken over testevenementen. Afspraak is dat het Fieldlab Evenementen bij de vervolgafspraak (binnen 14 dagen) een plan presenteert voor de aanpak van pilots. Een positieve ontwikkeling, omdat dit ons de ruimte biedt om daadwerkelijk de bouwstenen te gaan testen die ons terug moeten brengen naar meer bezoekers.

Aanpak Pilots
Pilots worden op twee manieren ingedeeld: Indoor/Outdoor en Actief/Passief. De eerste indeling heeft te maken met luchtkwaliteit en ventilatie/circulatie, de tweede indeling met gedrag van de bezoekers. Deze verdeling zorgt voor een testprogramma waar uiteindelijk alle verschillende typen evenementen van profiteren. Van zakelijk seminar tot openluchtfestival, van sportevenement tot klassiek concert. De keuze voor de combinatie van pilot en testevenement wordt bepaald op basis van het testplan.

Planning testevenementen
De planning voor pilots is als volgt:
• 18 september – Testplan gereed, ingediend en besproken met Ministeries
• Oktober en november – diverse pilots (op basis van testplan)
• November – valideren van de testresultaten
• 1 december – advies richting Overheid, RIVM en OMT ten aanzien van evenementen

Meer informatie is te vinden op www.fieldlabevenementen.nl.

Bron: CLC - VECTA