Type klanten Preferred Hotel Reservations

Wat voor type klant heeft Preferred Hotel Reservations? Wendy Wessels, Managing Director en Natasja Steenwijk, Business Development Manager vertellen over hun klanten, de nieuwe applicatie, veel nieuwe opdrachten en de noodzaak te blijven ontwikkelen.