Nico Meyer: Meten is Weten

Nico Meyer in gesprek met Ted Walraven van CongresWereld over zijn medewerking aan het Handboek Strategische Eventmarketing.

 

 

Als onafhankelijke eventstrateeg staat Nico Meyer organisatoren bij als het gaat om het creëren van optimale waarde en impact van hun zakelijke evenementen. Hij was als een van de co-auteurs van het Handboek Strategische Eventmarketing verantwoordelijk voor het hoofdstuk ROI, accountability en effectmeting. Hij benadrukt dat meten alleen zin heeft als je van tevoren je doelstellingen helder hebt. Meten om het meten is niet erg zinnig. Je wilt toch weten wat succesvol is. Een evenement is tenslotte ook maar een middel in de marketingmix en dan gaat het toch om wat het oplevert.

Voor Nico is het aantoonbaar realiseren van toegevoegde waarde door het samenbrengen van mensen, ideeën en oplossingen essentieel. Een evenement is hiervoor het ideale instrument. Wanneer je een evenement inzet, moet dit bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Meyer bekleedde commerciële functies bij accommodaties, werd marketingmanager bij het Nederlands Congres Bureau en directeur van congrescentrum De Reehorst. Hij was ook ooit de initiatiefnemer van CongresWereld, waarvoor nog steeds dank, en de eerste hoofdredacteur.

Met zijn bedrijf MeetingMonitor vestigde hij zijn reputatie als de man van evaluaties en effectmeting. Door zijn serieuze aanpak heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het evenement en de professionaliteit van het vak. Zijn inzet voor MPI leverde hem een uitgebreid internationaal netwerk op.