De RAI kiest vaker voor partnerships

Bas Dalm, commercieel directeur van de RAI over de huidige post corona tijd. De transitie van de RAI. Maakt keuzes om minder afhankelijk te zijn van derden die een keertje een stuk vloer in een gebouw komen huren. De RAI kiest daarbij voor partnerships. Niet zozeer met start-ups, daar is de organisatie minder geschikt voor, maar duidelijk voor scale-ups. Daarbij wordt iedere keer de keuze gemaakt of en wat het toevoegt aan de portfolio. Wat brengt het Nederland en uiteindelijk wat brengt het Amsterdam. Ted Walraven van CongresWereld was op bezoek.