Hoe een groot europees associatie congres virtueel werd

Pauwels Congress Organisers (PCO) organiseert al tien jaar het European College of Veterinary Internal Medicine Companion Animals (ECVIM-CA) congres. Het congres vindt ieder jaar plaats in een andere Europese stad en PCO reist elk jaar als vast congresorganisatiebureau mee. Het congres wordt bezocht door 1.020 deelnemers uit 45 verschillende landen. PCO is verantwoordelijk voor de hele congresorganisatie met de logistiek inclusief het wetenschappelijk deel.

Van fysiek naar online

Het congres in september 2020 zou aanvankelijk plaatsvinden in Barcelona echter in mei 2020 is de keuze gemaakt om het fysieke congres te annuleren. Aangezien de presentaties van de wetenschappelijke onderzoeken van 2020 op het congres in 2021 (Lyon) niet meer actueel zouden zijn, is er gekozen voor een vierdaags online congres in 2020 waarbij iedereen zich kan presenteren en accreditatiepunten voor het vakgebied kan behalen. Deelnemers die zich geregistreerd hebben kunnen via een persoonlijke code inloggen in het login gedeelte van de congreswebsite.

De registratie en betaling is uitgevoerd door Pauwels Congress Organisers als ook de opzet van het programma, de contacten met instructies voor de sprekers met de verwerking van de samenvattingen van de wetenschappelijke artikelen. Er is een uitgebreide digitale poster sessie. Poster presenters kunnen dit jaar naast een PDF van hun poster ook een drie-minuten durende presentatie aanleveren om op deze manier hun onderzoek te etaleren. In de virtuele exhibition is een platform gecreëerd voor de sponsoren.

Samenwerking met Audio Visuele Partner Houben Souren

In overleg en in nauwe samenwerking met de Audio Visuele Partner Houben Souren is een script opgesteld voor een digitaal congres waarbij kwaliteit en interactie voorwaarden zijn. De presentaties zijn digitaal opgenomen op locatie van de sprekers. Voor alle sprekers is Houben Souren daar 1,5 uur per spreker mee bezig geweest. Via de congres portal kunnen bezoekers naar de gewenste zaal “wandelen” en presentaties volgen vanachter hun laptop alsof ze er live bij zijn. Vragen stellen gebeurt digitaal via een ingebouwde vraag en antwoord module  aangevuld met een mogelijkheid tot communicatie. De regie vindt plaats vanuit de studio in Nederland. De vier simultaan sessies worden vanuit de studio gemonitord en daar worden de verbindingen gelegd met de live sprekers.

 

Netwerk en sociale contacten

Het congres vindt elk jaar plaats. De behoefte om elkaar te zien en te spreken is enorm groot. Het netwerk en de sociale contacten zijn extreem belangrijk. Gezien de Corona maatregelen is dit afgelopen september niet mogelijk geweest. Het online congres is op dat moment een uitkomst voor ECVIM wetenschappers en zeer succesvol, maar we hopen dat we elkaar in 2021 weer live mogen ontmoeten.

De Facts & Figures van het congres

-vier dagen,
-1.020 deelnemers,
-45 nationaliteiten,
-48 keynote lectures,
-vier parallel sessies per dag, 112 mondelinge wetenschappelijke presentaties, 102 posters en een interactieve vraag en antwoord module aangevuld met een mogelijkheid tot communicatie.