Hoera de bewuste mens is terug!

Hoera de mens is terug! Waren we jarenlang het poppetje in het schema, de fte’er in de presentatie en zowaar het menselijk kapitaal voor de vooruitstrevende organisatie. Zijn we nu dan toch eindelijk weer mens met onze eigen unieke kwaliteiten en creativiteit. Ons zeer bewust van de vlekken op onze horizon. Ver weg en dichtbij. Klimaatveranderingen en -doelstellingen, pandemieën die onszelf raken maar ook ons werk. En dan niet te vergeten de groeiende polarisatie. Maar…. Het gaat eindelijk weer om de mens!

De mens centraal als mens met al zijn of haar kwaliteiten, eigenschappen, gevoelens, gedrevenheid en persoonlijkheid. Die zetten we centraal als we medemenselijk ondernemen. Een medemenselijke aanpak van duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Harry Hummels en Erik Hilgers schreven samen het boek: Anders groeien.

Steeds meer mensen verbreden hun perspectief op de toekomst. Ze maken zich zorgen over de toekomst als het gaat over onder andere klimaat, polarisatie, pandemieën enzovoorts. Problemen die ons rechtstreeks raken. De behoefte om krachten te bundelen en samen te gaan voor een betere toekomst is groot. Maar ja, hoe doe je dat dan? Jaap Boonstra en Marcos Eguiguren schreven er een boek over: Allianties voor een duurzame toekomst.

2 recensies

Boekkeuze: Anders groeien

Een medemenselijke aanpak van duurzaam en maatschappelijk ondernemen

De mens centraal en niet als menselijk kapitaal of als poppetje of fte’er, maar de mens als mens. Met al zijn of haar kwaliteiten, eigenschappen, gevoelens, gedrevenheid en persoonlijkheid. Die zetten we centraal als we medemenselijk ondernemen. Het gaat een stapje verder nog dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat sterk vanuit de organisatie denkt. Dit geeft MVO een extra invulling door de mens centraal te stellen. De mensen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie en in ieder aspect van het traject. Een medemenselijke aanpak van duurzaam en maatschappelijk ondernemen: Anders groeien.

Anders groeien is geschreven door Harry Hummels en Erik Hilgers en een verademing om te lezen. Niet alleen qua inhoud maar zeker ook qua samenstelling en vormgeving. Het kenmerkt zich door duidelijk onderscheid tussen de verschillende hoofdstukken. Prettig kleurgebruik. Talloze voorbeelden die het boek dragen. Dat maakt het toegankelijk en levendig om te lezen. Er is hier duidelijk rekening gehouden met de mens achter de lezer of beter gezegd: De lezende mens. Je wordt als lezer bij het verhaal betrokken omdat fictieve personages de vragen stellen die bij jou als lezer opkomen en meegesleept door de portretten van ondernemers die medemenselijkheid als leidraad voor hun organisatie nemen. Erg leuk om te lezen en aangezien het om mensen gaat, erg realistisch zonder te verzanden in theoretische verhandelingen.

De schrijvers van dit boek willen de lezer “inspireren tot gedrag dat op het welzijn en de bloei van anderen gericht is, en daarnaar handelen”. Met medemenselijk ondernemen kijken ze naar de identiteit van een bedrijf en de wijze waarop het de mens waardeert om wie deze is: een mens. Dat betekent onder andere dat je luistert, de ruimte geeft aan de ander, respecteert en samen invulling geeft aan de koers die de organisatie wil varen. Hierbij gaat het ook om diversiteit en inclusiviteit.

Kortom ondernemen zonder medemenselijkheid kan tegenwoordig niet meer. We hebben elkaar nodig, maar natuurlijk ook de natuur. Waar we het vroeger nog vooral over duurzaam hadden, zijn we dus nu een stapje verder. Respect voor onze footprint met betrekking tot de natuur maar ook en zeker niet in de laatste plaats, tot elkaar.

Het is niet meer van deze tijd om puur voor eigen gewin te ondernemen. Het gaat nu om de belangen en het welzijn van anderen. Dat is cruciaal voor bedrijven. Anders groeien dus. Talent en inzet worden gewaardeerd en medewerkers krijgen meer ruimte om zich te ontplooien en om een band op te bouwen binnen en buiten de organisatie. Eigenbelang maakt plaats voor het belang van de ander, voor medemenselijkheid.

Lynn van de Steen

Over de auteurs:

Harry Hummels is hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving. Sinds 2006 aan Maastricht University. Tezelfdertijd werkte hij in directie- en adviesposities bij onder andere ING Bank, SNS Asset Management en United Nations Office for Project Services.
Erik Hilgers is bestuurskundige en Learning & Development specialist voor Frisse Blikken. Als consultant heeft hij daarnaast verschillende verandertrajecten bij grote organisaties begeleid.

Uitgever: Van Duuren Management
ISBN: 9789089656667
Onder andere verkrijgbaar bij Managementboek.nl

Boekkeuze: Allianties voor een duurzame toekomst

Naar waardengedreven samenspel tussen organisaties
 

Steeds meer mensen verbreden hun perspectief op de toekomst. Ze maken zich zorgen over de toekomst als het gaat over onder andere klimaat, de polarisatie van de samenleving, pandemieën enzovoorts. Problemen die ons rechtstreeks raken. Dat doen ze al jaren, maar de laatste jaren lijkt de urgentie te groeien. De behoefte om krachten te bundelen en samen te gaan voor een betere toekomst is groot. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe behoud je je eigen identiteit, blijft het respect voor de ander en blijft de dialoog gaande? Samengaan in netwerken of allianties voor een duurzame toekomst. Makkelijk bedacht, moeilijk in uitvoering. Daar komt nogal wat bij kijken.

Jaap Boonstra en Marcos Eguiguren schreven er een boek over. Allianties voor een duurzame toekomst. Niet direct lichte kost, maar wel heel uitgebreid met een paar sterke voorbeeldcasussen erin. Het boek draagt als subtitel: Naar waardengedreven samenspel tussen organisaties. En dat zegt het eigenlijk al helemaal. Samen… We zullen het echt samen moeten doen en als we ervoor kiezen om dat te doen in grote netwerken of allianties dan ben je altijd in dialoog. Moet er altijd geanticipeerd worden op veranderingen.

Het boek beschrijft wereldwijde allianties met al hun uitdagingen, voordelen en valkuilen. Allianties of netwerken kunnen natuurlijk ook kleiner zijn. Groeien kan altijd nog. Klein beginnen vanuit een waardengedreven kern. Dat geldt voor iedere branche natuurlijk, maar zeker ook voor de congresbranche. Hier staat de mens centraal en staan de eerder genoemde onderwerpen vaak bovenaan het lijstje. Zij maken een keuze om aanwezig te zijn bij een evenement en niet zelden worden ze daarbij gedreven door hun zorg over de toekomst. Kleine zorgen maar ook wereldwijde zorgen. Dat hebben wij de laatste jaren zeer direct mogen ervaren.

Het boek gebruikt als voorbeeld twee casussen van succesvolle wereldwijde allianties. De auteurs laten zien welke lessen we hiervan kunnen leren. Ze reflecteren bovendien op de rol die duurzame allianties in de nabije toekomst gaan spelen.

“De inzichten, methoden en voorbeelden in het boek helpen bestuurders, toezichthouders, verandermanagers en adviseurs hun blik te richten op een positieve en duurzame toekomst en resultaat te boeken in allianties.”

Lynn van de Steen

Over de auteurs:

Jaap Boonstra is hoogleraar organisatiedynamiek en leiderschap aan de Esade Business School in Bracelona, kerndocent bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar internationaal leiderschap bij CEMS. Als onafhankelijk adviseur ondersteunt hij maatschappelijke organisaties en wereldwijde allianties bij hun ontwikkeling.
Marcos Eguiguren is hoogleraar financiën en bedrijfskunde aan de UPF Barcelona School of Management en voormalig uitvoerend directeur van de GABV. Daarnaast is hij toezichthouder bij meerdere bedrijven.

Uitgever: Boom
ISBN: 9789024455508