Boekkeuze: Thought Leadership als succesfactor in een veranderende samenleving

Thought Leadership een term waar je tegenwoordig niet meer omheen komt. Maar wat houdt dat nu precies in? En wanneer ben je een thought leader of kun je spreken van thoughtleadershipstrategie? Is het voldoende iets nieuws te bedenken en dan er het predicaat vernieuwend aan te hangen of komt daar meer bij kijken. Mignon van Halderen en Brandon Martens nemen de lezer mee in de reis die thought leadership heet en doen dat aan de hand van een aantal originele praktijkvoorbeelden waar ook de imperfecties worden belicht.

We leven in een veranderende tijd. Dat doen we al heel wat jaren, maar de afgelopen twee jaar zijn we in een behoorlijke stroomversnelling terecht gekomen. Het draait niet meer alleen om de voordelen van een product of de waarde in geld, maar meer om een koers te varen waar milieu, inclusiviteit, menselijkheid enzovoorts een steeds progressievere rol spelen. Medewerkers en andere stakeholders worden actief bij de processen betrokken.

Het is natuurlijk leuk om het eens ‘helemaal anders’ aan te pakken. Maar daar is wel wat meer voor nodig dan een random idee. Wil je het als organisatie of manager helemaal anders aanpakken dan moet er flink gezaaid worden om het vertrouwen te winnen van je stakeholders. Vernieuwing houdt over het algemeen heel wat meer in dan alleen ‘iets nieuws’. Functies kunnen veranderen of verdwijnen. Verantwoordelijkheden gaan schuiven en waar blijft de medewerker dan in dit verhaal. Draagt deze de visie niet dan loopt het proces al mank. Hetzelfde geldt voor de stakeholders. Daar sta je dan met je goede bedoelingen…

Aan de hand van een vijftal zeer verschillende cases tonen Mignon van Halderen en Brandon Martens welke vormen van Thought Leadership er zijn en hoe bedrijven zich hierin hebben onderscheiden.

Thought leadership is niet iets nieuws bedenken, maar kiezen voor een vernieuwend perspectief. En soms kan dat ook faliekant mislopen, maar deze fouten horen bij het proces en willen niet zeggen dat iets geen succes is. De weg ernaar toe moet alleen aangepast worden. Thought leaders moeten tegen kritiek kunnen en met weerstand kunnen omgaan.

‘Ben jij die bestuurder, leider of (marketing)communicatieprofessional die thought leadership op de strategische agenda heeft staan? Dan is dit jouw handboek om die strategie en positionering vorm te geven’. Deze tekst op de achterflap van het boek geeft het goed weer. Thought Leadership is vooral door de diverse cases die worden belicht, een uitstekend handboek.

Lynn van de Steen

Over de auteurs:

Mignon van Halderen zette thought leadership (inter)nationaal op de kaart. Daarvoor richtte zij onder meer het lectoraat Thought Leadership bij Fontys Hogescholen in Eindhoven op. Mignon is inmiddels partner bij de Reputatiegroep, een van de toonaangevende strategie-bureaus in Nederland.

Brandon Martens is creatief-strategisch adviseur bij de Reputatiegroep en heeft zich vanuit het lectoraat al meer dan zeven jaar verdiept in thought leadership. Zij houden zich beiden bezig met thema’s als strategieontwikkeling, positionering en stakeholdermanagement.