Boekkeuze: Cultuurdingetje, hè…

We doen het lekker allemaal samen. Zo gezellig en iedereen heeft evenveel inbreng. Het is net een grote familie bij ons dus ik zet graag een tandje bij. Vaak duurt het lang om tot een beslissing te komen omdat we alle belangen willen meewegen. Herkenbaar? Of is het meer de angst om het fout te doen. Laten we vooral niet te snel, te veel en te haastig… Er zouden onderweg eens mensen van de kar vallen. Dat willen we niet…

Maaike Thiecke schrijft in haar boek Cultuurdingetje, hè… over cultuurverandering. Het boek heeft de subtitel: Ja, cultuur zit in de vloerbedekking. En: die kan er echt niet uit. Dat geeft het al aan. We roepen het vaak heel hard dat er een cultuurverandering nodig is of de dooddoener: dat is nu eenmaal onze bedrijfscultuur. Maar veranderen doe je niet zomaar…

Daar is wel even heel wat meer voor nodig. Geen wijzende vingertjes, vage beloftes, half ingezette veranderingen. Wil je echt veranderen dan moet je toch even helemaal terug naar de kern. En dat is natuurlijk best eng.

Verandering is nu misschien nog meer nodig dan ooit. We kunnen niet meer terug naar de tijd van voor de pandemie. Er is veel, heel veel, veranderd. Teveel om zomaar even terug te gaan. Dus moeten we ons aanpassen en hoe eng dat misschien ook is, onze bedrijfscultuur aanpassen. Spannend zo’n proces, heel spannend. Maar het kan als je die oude vloerbedekking er maar eens helemaal uit durft te trekken.

Maaike heeft een snelle aansprekende schrijfstijl. Je wordt als het ware meegezogen door de diverse organisatieculturen. Veel voorbeelden uit haar eigen praktijk. Wat duidelijk maakt dat verandering meestal niet over geplaveide wegen gaat, of in dit geval afgekrabde vloeren.

Ze beschrijft diverse bedrijfsculturen en geeft aan waar het werkt en waar het vooral niet werkt. En belangrijker nog wat er nodig is om het te laten werken. En natuurlijk vallen er onderweg slachtoffers. Verandering zonder verlies is vrijwel onmogelijk.

Geen boek met belerende lijstjes. Daar is ze wars van. Maar wel met kleine overzichtjes waar je aan zou kunnen denken bij verandering. En als je het later nog allemaal eens eenvoudig terug wilt kijken dan kan dat op de laatste 2 pagina’s. Deze vatten schematisch nog eens even al die bedrijfsculturen samen. Hoe makkelijk is dat…

Een boek voor deze tijd. Geen onzin of wijzend vingertje. Duidelijk, helder, leerzaam en vaak heel herkenbaar.

Lynn van de Steen

Over de auteur:
Maaike Thiecke is psycholoog, bestsellerauteur en uitvinder van een ongebruikelijke bril op organisatie- en cultuurverandering. Zij adviseerde talloze organisaties over het geheim van cultuurverandering en leidde honderden managers en adviseurs op in ‘vloerbedekkinglogica’.

Cultuurdingetje, hè…
Uitgever: Van Duuren Management
ISBN 978 90 8965 614 8