OOPKOP focust op welbevinden werknemer

De gezondheidsenquête van het CBS toonde aan dat in de eerste twee kwartalen van 2021 vijftien procent van de bevolking psychisch ongezond is. Het nieuwe platform OOPKOP.nl helpt werkgevers preventief te investeren in de mentale gezondheid van werknemers. De (zakelijke) evenementenindustrie vraagt het uiterste van zowel werkgevers als werknemers en vaak ligt de eerste focus bij crisismanagement om het bedrijf draaiende te houden en is er minder aandacht voor de mentale gezondheid van de medewerker.

Volgens ArboNed en HumanCapitalCare wordt een derde van al het ziekteverzuim in Nederland veroorzaakt door psychische klachten en aandoeningen. Door de voortdurende coronacrisis nemen deze aantallen verder toe. Desondanks zijn werkgevers vaak nog reactief bezig met de mentale gezondheid van hun werknemers. Amsterdamse ondernemers Derk van Haastert en Reinier de van der Schueren willen hier met het nieuwe platform OOPKOP (Afrikaans voor Open Mind) wat aan doen.

Een snel veranderende samenleving, altijd bereikbaar moeten zijn, een toenemende prestatiedruk, sociale (media) verplichtingen en een dagelijkse overvloed aan informatie en dat in een branche die zwaar getroffen is en waar het uiterste gevraagd wordt van flexibiliteit en creativiteit. Het zijn belangrijke factoren die de mentale gezondheid negatief beïnvloeden. De voortdurende coronacrisis, met nu weer een nieuwe gedeeltelijke lockdown, doet hier nog een schep bovenop. Het effect hiervan is terug te zien in de landelijke verzuimcijfers van werkend Nederland. Acht op de tien werknemers vinden dat hun werkgevers meer moeten doen in de ondersteuning van hun mentale gezondheid. Toch doet nog niet de helft van de werkgevers er iets aan. In de Week van de Werkstress van 15 tot en met 19 november 2021 worden werkgevers ook extra opgeroepen om serieus werk te maken van mentale kracht.

Derk van Haastert: “In onze eigen loopbanen hebben we preventieve ondersteuning in mentale gezondheid gemist’’. “Nader eigen onderzoek liet zien dat er in Nederland wel degelijk aanbod is op het gebied van mentale gezondheid, echter het aanbod is gefragmenteerd en veelal reactief. Met OOPKOP bieden we een totaalaanbod in mentale gezondheid aan, waarbij de werknemer eenvoudig zelf kan zoeken en boeken”, vult Reinier de van der Schueren aan.

Onderzoek wijst uit dat gelukkige werknemers 31% productiever zijn. In organisaties waar preventief in mentale gezondheid wordt geïnvesteerd daalt het aantal burn-outklachten gemiddeld met 30%. Ook is er 37% minder verloop.