Leidinggevende speelt vaak rol bij burn-out

‘Als ondernemers en leidinggevenden de mechanismes begrijpen hoe werknemers in een burn-out belanden, kunnen ze niet alleen veel persoonlijk leed besparen, maar ook tienduizenden euro’s per jaar aan extra loonkosten.’ Dat betoogt burn-outexpert dr. Ir. Carine Coehoorn, onder meer in haar nieuwe boek 'Burn-out is als failliet gaan' dat op 2 juni 2021 verschijnt. Leidinggevenden kunnen burn-out veroorzaken, maar ook voorkomen. Dat hun rol cruciaal is wordt wel onderkend, maar een hands-on gids wat je moet doen als je te maken hebt met burn-out in je team ontbreekt in Nederland. Terwijl het om heel veel geld gaat dat organisaties veel leuker kunnen besteden.

Carine Coehoorn is gepromoveerd in Bedrijfskunde maar heeft ook een grote fascinatie voor energetische werkvormen en wonderlijke processen zoals kwantumfysica. Zij werkt als coach en trainer en het is haar in haar contacten met leidinggevenden opgevallen dat zij juist psychisch gerelateerd verzuim lastig vinden en de fysieke kant van burn-out vaak niet herkennen. Hierdoor handelen ze vaak niet adequaat en voelt de werknemer zich onbegrepen, waardoor de werknemer zich niet gesteund voelt en de kosten enorm oplopen als de leidinggevende bijvoorbeeld de druk er te stevig op blijft houden en herstel uitblijft.

Burn-out neemt al jaren toe, en de coronatijd maakt voor veel mensen de stress er niet beter op. Ook in de markt van zakelijke evenementen is de druk behoorlijk toegenomen de afgelopen anderhalf jaar. TNO becijferde dat zo’n 25% (2,8 miljard) van alle loonkosten bij verzuim te relateren is aan werkdruk, werkstress en burn-outklachten. Voor een middelgrote organisatie met 50 fte en 5% verzuim komt dat neer op ongeveer €38.000 per jaar. Het is voor leidinggevenden daarom essentieel dat ze burn-out begrijpen en weten wat hen te doen staat. Coehoorn vergelijkt burn-out met failliet gaan: allebei een geleidelijk proces waar je toch op verschillende momenten actie kunt ondernemen om het onheil te keren. Ze geeft per fase van uitval en van herstel hele concrete stappen wat je als leidinggevende kunt doen.

Aan de hand van verhalen van leidinggevenden die met burn-out in hun team te maken krijgen, laat Coehoorn zien hoe lastig het soms te herkennen is of op te lossen. Als leidinggevende kun je zelfs deel van het probleem zijn. Het vraagt kennis en vaardigheden om te zorgen dat je burn-out zo snel mogelijk oplost. Vrijwel geen enkele leidinggevende heeft hier echter voor geleerd.