Kom jij ook naar het congres ‘Back to Live’ op 15 februari?

Op maandag 15 februari, vanaf 12.00 uur, vindt in het Beatrix Theater in Utrecht het eerste test evenement plaats van 2021. Tijdens het congres ‘Back to Live’ worden de eerste stappen gezet naar de opening van de congres en evenementenbranche.

Zoals bekend heeft de overheid groen licht gegeven voor een aantal live proefevenementen, geïnitieerd door het branchebrede initiatief Fieldlab Evenementen. Met de kennis en inzichten die worden opgedaan tijdens de proefevenementen, kunnen we straks gezamenlijk de eventindustrie weer veilig en verantwoord opstarten. Dat kan natuurlijk alleen als de proefevenementen voldoende deelnemers trekken. Jouw aanwezigheid is dan ook dringend gewenst!

In een proeftuin, waar de bezoeker onderdeel van is, wordt aan de hand van een interactief programma de toekomst van de zakelijke evenementen onderzocht. Het congres biedt een inspirerende doorkijk naar de nabije toekomst van het vak. Er is plek voor 500 bezoekers, die ten behoeve van het onderzoek worden verdeeld in groepen van 250, 200 en 50 personen.

Kaarten voor dit evenement zijn te bestellen via Eventim.

Wat kun je verwachten?

Om te beginnen: een zaal vol kennis. Met de 500 aanwezige eventprofessionals schetsen we een eigen perspectief op de toekomst van de eventindustrie. Back to Live, oké, maar hoe dan? Wat is dat ‘nieuwe live’? Hoe gaan we van online, naar hybride, naar live? Aan het eind van de middag beschik je over een persoonlijk plan – Road to Live Canvas – waarmee je de volgende dag al aan de slag kunt.
 
Inspiratie voor jouw Road to Live Canvas krijg je niet alleen van je collega-deelnemers, maar ook uit onze line-up van sprekers en interviewgasten. Top sprekers als Jitske Kramer, die met een antropologische blik kijkt naar de hybride organisatie, Menno Lanting, die ingaat op het belang van de mens en de fysieke ontmoeting in een digitale wereld én Sako Gatsjatrjan over veerkracht en persoonlijke groei. Daarnaast interviewt dagvoorzitter Pauline de Wilde vele spraakmakende gasten. Met trots noemen we er twee: Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss.
 
Uiteraard zijn er ook cultureel-inhoudelijke programmaonderdelen. Zo treedt cabaretier Dolf Jansen op met een gesproken column over het coronatijdperk. En heeft het Metropole Orkest een bijzondere bijdrage.

Bron: CLC-VECTA.nl

Vanwege het onderzoek door Fieldlab Evenementen, geldt een aantal algemene voorwaarden om deel te nemen aan dit congres:

Gezien het feit dat er sprake is van een pilotevenement is toegang voor mensen, die behoren tot een risicogroep, niet mogelijk. De bezoeker aan een pilotevenement verklaart zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek waar hij of zij bij het pilotevenement aan deelneemt:

Vooraf

De bezoeker downloadt na inschrijving of aanschaf van de toegangskaart de Close app ten behoeve van communicatie
De bezoeker wordt vooraf getest, binnen maximaal 48 uur voor aanvang van het evenement
Indien de bezoeker een positieve test voor COVID-19 heeft, zal hij of zij niet naar het evenement komen
De bezoeker vult naar waarheid een gezondheidsverklaring in, binnen 4 uur voor het evenement
Indien de bezoeker één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt hij of zij niet naar het evenement
Iedere bezoeker moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor de organisatie
De bezoeker volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden
Personen met een pacemaker zijn helaas uitgesloten van deelname, in verband met het gebruik van een ‘tag’ die van invloed kan zijn op de werking van de pacemaker

De bezoeker houdt zich aan de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, groepsgrootte, etc)
 

Tijdens

Indien de bezoeker gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij hieraan meewerken
De bezoeker draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een mondkapje of wordt juist gevraagd om beschermende middelen achterwege te laten
De bezoeker is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om dichter bij elkaar te komen dan 1,5 m
De bezoeker krijgt een tag of andere detectiemiddel om haar bewegingen te registreren
De bezoeker kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt
De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat alle verzamelde data en videobeelden gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek
 

Na afloop

De bezoeker wordt achteraf getest, vijf dagen na afloop van het evenement
De bezoeker houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht, tot het moment dat er een negatief COVID testresultaat bekend is van de bezoeker
Als de bezoeker in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan om te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement
De bezoeker werkt mee aan diverse enquêtes via de Close-app, die voor dit doeleinde tenminste nog drie weken na het evenement op de telefoon van de bezoeker is te vinden
Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende event te vinden.

Aansprakelijkheid
Zoals hiervoor aangegeven, worden de geldende RIVM-maatregelen los gelaten ten behoeve van het onderzoek door Fieldlab Evenementen. De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus.

Bron: Backtolive.nl