Keerpunt bij volgende niveau van gelijkheid

Europees onderzoek toont aan dat veel leidinggevenden het belang inzien van het prioriteren van diversiteitsinitiatieven, maar ervoor moeten zorgen dat acties blijvende verandering opleveren. De zakelijke congressen worden vaak vormgegeven en aangestuurd door vrouwen, waarmee de congresbranche een goede zichtfunctie heeft maar is dat genoeg?

Er komen de laatste jaren steeds meer vrouwen in de top en zeker in de subtop (net onder directieniveau) zien we steeds meer vrouwen, maar toch is Nederland nog steeds geen koploper. Opvallend is wel dat in de congresbranche steeds meer vrouwen initiatieven en bedrijven starten, leiding geven en dat ze een duidelijke 'zicht'functie hebben naar de markt. Een goede ontwikkeling voor de organisatie en creativiteit rond zakelijke congressen en evenementen. Zo komt er meer diversiteit en wordt het deelnemen aan zakelijke evenementen weer aantrekkelijker. Maar is dit voldoende? Kan er meer gedaan worden om die diversiteit te bewerkstelligen? Diversiteit is natuurlijk meer dan het aanstellen van vrouwen in de top, maar ook etnische gelijkheid, culturele gelijkheid enzovoorts. Daar kan nog veel over gezegd, geschreven en onderzocht worden.

Workday heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 'De stand van zaken op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie in Europa'. In dit onderzoek zegt de meerderheid van de executive teams bij Europese organisaties te geloven in het belang van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit (ED&I) en te hebben geïnvesteerd in de infrastructuur om dit te ontwikkelen. Het onderzoek werd in het voorjaar van 2021 uitgevoerd onder meer dan 2.200 HR-professionals en managers om inzicht te krijgen in hun motivaties, activiteiten en vooruitgang met betrekking tot saamhorigheid en diversiteit (B&D - Belonging & Diversity). Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Workday en Sapio Research, bestreek 14 landen en toonde grote vooruitgang, maar gaf ook duidelijk gebieden aan waar kansen liggen.

Ter ondersteuning van het B&D programma en het streven naar 'Value, Inclusion, Belonging and Equity' (VIBE), wilde Workday dieper ingaan op de belangrijkste trends en meer te weten komen over de beweegredenen, activiteiten en vooruitgang die hieraan ten grondslag liggen. De studie toont aan dat ED&I zich naar het hart van het bedrijf beweegt en een kans biedt om blijvende verandering teweeg te brengen, van het klaarstomen voor succes met duidelijke doelstellingen en het gebruik van de juiste gegevens als solide basis voor geïnformeerde beslissingen, tot het toepassen van een systematische aanpak en het gebruik van de technologie die nodig is om vooruitgang te stimuleren.

De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn:

  • Drie op de vier respondenten zeggen dat hun managementteam ED&I als belangrijk ziet.
  • Drie op de vier hebben een speciaal budget voor ED&I-initiatieven en een derde zegt van plan te zijn deze investering te verhogen.
  • Een derde zegt dat betrokkenheid van het personeel nodig is om verdere vooruitgang te boeken op het gebied van ED&I.
  • Een derde heeft geen strategische aanpak voor ED&I.
  • Een vijfde heeft al de eerste stappen gezet om een strategische aanpak te ontwikkelen.
  • Gegevens over de gevoelens van werknemers worden verzameld, maar er zijn duidelijke obstakels en beperkingen in wat er wordt verzameld en of en hoe de gegevens worden gebruikt.
  • De meerderheid geeft aan technologie te gebruiken om hun ED&I-initiatieven te ondersteunen, maar uit hun antwoorden blijkt dat zij hier niet optimaal gebruik van maken.
De studie werd uitgevoerd door Sapio Research en Workday onder meer dan 2.200 HR-professionals en managers met invloed op ED&I in hun organisaties, verspreid over veertien landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De interviews werden in februari en maart 2021 online uitgevoerd door Sapio Research aan de hand van een e-mailuitnodiging en een online enquête.
De analyse van het onderzoek werd ondersteund door EW Group. EW Group is een in Londen gevestigd adviesbureau met meer dan 28 jaar expertise op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, dat samenwerkt met bedrijven in het VK, Europa en daarbuiten.