Kabinet start pilots toegangstesten voor evenementen

In april 2021 start de overheid in heel Nederland met pilots met testbewijzen voor evenementen en activiteiten. Hieronder vallen ook zakelijke evenementen.

In april 2021 zijn er in heel Nederlands evenementen en activiteiten waarbij bezoekers een testbewijs moeten meebrengen. Bezoekers laten zich met een sneltest op corona testen. Is die test negatief? Dan krijgen zij een testbewijs dat zij bij de ingang kunnen laten zien. Dit geldt niet alleen voor de cultuur-, sport- en recreatiesector maar ook voor de zakelijke markt. Er is een kalender voor deze maand waar al ruim 450 evenementen op staan verdeeld over de diverse sectoren. Naast deze pilots met testen voor toegang organiseert de overheid samen met bedrijven ook nog steeds de zogenaamde fieldlabs. Dat zijn gecontroleerde experimenten om te onderzoeken hoe een evenement veilig en verantwoord meer publiek kan ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel pilots testen voor toegang
Het doel van de pilots is om sectoren eerder te openen dan zonder testen mogelijk is. De overheid onderzoekt samen met de cultuur-, sport- en recreatiesector: 

  • of bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is en dus daadwerkelijk het evenement of de activiteit willen bezoeken;
  • wat de ervaring is voor bezoekers om vooraf een test te doen om toegang te krijgen;
  • wat de ervaring is voor organisaties om te controleren op een geldig negatief testbewijs aan de poort;
  • of de ondersteunende ICT en apps goed werken; en
  • of de speciaal hiervoor gebouwde teststraten goed functioneren.

Op dit moment is een klein aantal pilots mogelijk. Dat komt door de besmettingscijfers in april 2021. En omdat het nu om onderzoek gaat. Tijdens de pilots gelden dezelfde maatregelen, zoals de avondklok. En iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden en testen bij klachten.

Lukken de pilots in april 2021? Dan zijn er vanaf 1 mei 2021 meer evenementen met testbewijzen.  De overheid werkt aan de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’. Deze wet moet ingaan op 1 mei 2021. De overheid wil met de pilots uitzoeken of deze wet uitvoerbaar is.

Als de pilots lukken kunnen andere evenementen en activiteiten  in de cultuur-, sport en recreatiesector misschien ook eerder open.  Dat hangt ook af van:

  • het aantal besmettingen met corona;
  • beschikbare testcapaciteit;
  • uitvoerbaarheid in de betreffende sector.