Innovatieve robotisering in dienst van schoonmaak

Olivier Lameris, directeur Gom Schoonhouden en Jos van den Boom, CFO RoboHouse

Gom Schoonhouden heeft geïnvesteerd in een samenwerking met RoboHouse, fieldlab van de TU Delft. Het doel van dit nieuwe, unieke roboticaproject is het gezamenlijk ontwerpen van een nieuwe robot die zorgt voor verlichting van de werkomstandigheden van de schoonmaakmedewerkers. Schoonmaak kan fysiek zwaar werk zijn voor de medewerkers. Daarom is Gom altijd op zoek naar goede oplossingen om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. De aftrap van de unieke samenwerking vond plaats op 3 april en op 10 mei jongstleden Is de samenwerking formeel bekrachtigd.

Gezamenlijk een nieuwe robot ontwerpen

Gom vervult een voortrekkersrol binnen de schoonmaaksector als het gaat om robotisering. Sociale duurzaamheid en kwaliteitsborging zijn daarin ontzettend belangrijk. Tot nu toe ging dit om bestaande robots van gerenommeerde leveranciers. In dit project ligt de focus op het gezamenlijk ontwerpen van een nieuwe robot. Technologische experts en sociale wetenschappers vanuit RoboHouse en kwaliteitsexperts en schoonmaakmedewerkers vanuit Gom en Kleentec (onderdeel van Gom) gaan met elkaar de toekomst van dit schoonmaakwerk ontwerpen. Bij dit onderzoek staan de schoonmaakmedewerkers volledig centraal, rondom hun proces en doelen worden nieuwe oplossingen ontwikkeld.

Verbinding leggen

Mieke Sprinkhuizen, branchemanager Innovatie (Gom) legt uit waarom dit project zo bijzonder is: “Het speciale aan dit project is dat Gom een volgende stap zet in schoonmaakinnovatie. Dat doen we door al die verschillende experts, van wetenschappers tot onze schoonmaakmedewerkers, met elkaar te verbinden. Het mooie aan dit onderzoek is ook nog eens dat het plaats vindt op de locatie van onze klant Hilton Foods Holland. Met alle betrokkenen werken we vanuit een gezamenlijk belang toe naar een oplossing voor ons allemaal. Dat maakt deze samenwerking uniek!”