Hybride werken wordt veiliger

We kunnen er niet meer onderuit. Hybride werken is blijvend. En door de snelheid waarmee het mogelijk gemaakt moest worden, bleek de beveiliging nogal eens te wensen over te laten. Maar na de twee jaar durende coronacrisis hebben bedrijven overal ter wereld meer vertrouwen gekregen in hun eigen vermogen om een oplossing te bieden voor beveiligingsrisico’s die gepaard gaan met thuiswerken.

In iedere branche belangrijk en zeker ook in de congresindustrie waar de gebruikerslijntjes naar applicaties, systemen en data vaak verder gaan dan de eigen organisatie. Een branche ook waar zzp'ers vaak een belangrijke invulling leveren. Alle partijen zijn gebaat bij veilige interactie als het om thuiswerken gaat. De toegangsbeveiliging tot alle belangrijke systemen wordt steeds beter en veiliger. Dat zal in de toekomst alleen nog maar beter worden.

84 procent van alle IT-professionals zegt vertrouwen te hebben in hun systemen voor het beveiligen van de toegang van gebruikers tot applicaties, systemen en data, evenals hun vermogen om eenvoudig en veilig thuiswerken te waarborgen. In 2021 was dit nog slechts 56 procent. Maar liefst 60 procent van de respondenten zegt daarnaast veel vertrouwen te hebben in hun toegangsbeveiliging. Een stijging van ruim 38 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn enkele van de belangrijkste onderzoeksresultaten die aan bod komen in de ‘2022 Thales Access Management Index’, op basis van een wereldwijde enquête onder 2.800 IT-besluitvormers uitgevoerd door 451 Research.

Meer vertrouwen in beveiliging thuiswerkers

Bedrijven blijven zich zorgen blijven maken over de beveiligingsrisico’s die met thuiswerken gepaard gaan. Deze zorgen lijken echter afgezwakt te zijn. Bedrijven krijgen ook meer vertrouwen in hun systemen voor authenticatie en toegangsbeheer om deze risico’s te ondervangen. Slechts 31 procent van alle IT-professionals zegt zich ernstig zorgen te maken over de beveiligingsrisico’s rond thuiswerken, een daling van acht procent ten opzichte van 2021. Het aantal respondenten dat aangeeft zich enigszins zorgen te maken, nam met 5 procent toe tot 48 procent.

Het gebruik van multi-factor authentication (MFA) wordt het vaakst ingezet voor thuiswerkers (68%) en gebruikers met speciale toegangsrechten (52%). Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat het gebruik van MFA toeneemt. Het aantal medewerkers buiten de IT-afdeling die gebruikmaakte van MFA bedroeg 40 procent, een stijging van zes procent. Toch is het gebruik van MFA nog altijd niet de norm. Slechts iets meer dan de helft (56%) van alle respondenten past dit binnen hun organisaie toe.

Groeiende belangstelling voor toegangsbeheer

Ook werd gevraagd naar de directe gevolgen van de coronacrisis en thuiswerken voor de  implementatieplannen van nieuwe technologieën voor toegangsbeveiliging. Wereldwijd bleek 37 procent plannen te hebben voor de implementatie van een standalone MFA-oplossing, een stijging van zes procent. De coronacrisis was ook van invloed op de plannen van bedrijven voor de implementatie van cloudgebaseerd toegangsbeheer. 45 procent van de IT-professionals kiest voor deze oplossing. In 2021 was dat nog 41 procent. Beide ontwikkelingen onderschrijven het groeiende besef dat cyberbedreigingen uit alle hoeken komen, en dat effectieve authenticatie en toegangsbeheer belangrijke vereisten zijn voor adequate beveiliging. Vorig jaar was zero trust network access ZTNA/software-defined perimeter (SDP)-technologie de belangrijkste keuze van 44 procent van alle respondenten. In 2022 kwam ZTNA op de tweede plaats met 42 procent.