Het VGF ondersteunt nu ook hybride bijeenkomsten

Het bestuur van het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) heeft besloten om ook hybride bijeenkomsten financieel te ondersteunen, mits er meer mensen fysiek aanwezig zijn dan virtueel. Online congressen worden niet ondersteund.

Het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) biedt al vele jaren een financieel vangnet voor organisatoren van internationale meerdaagse congressen.
Het VGF kan congresorganisatoren die gebruik maken van het fonds ook ondersteunen tijdens deze crisis. Het VGF probeert zich zo soepel mogelijk op te stellen. En dat betekent dat congressen die in 2020 hadden moeten plaatsvinden en vanwege de coronacrisis uitgesteld zijn gewoon nog steeds in aanmerking komen voor de eerder aangevraagde voorfinanciering en garantie.

Paul Gruijthuijsen (VGF) licht de aanpassingen/aanvullingen  toe:
"Wij krijgen nu meer aanvragen voor met name virtuele bijeenkomsten. Maar het uitgangspunt van het VGF is dat de Nederlandse economie gesteund dient te worden met zoveel mogelijk overnachtingen in Nederland. Daarmee creëren we immers bestedingen en banen. Bij een online event mis je de economische impact dat een congres op onze economie heeft. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om wel hybride meetings te ondersteunen, mits er meer mensen fysiek aanwezig zijn dan virtueel, en geen online bijeenkomsten.

Doordat er voor iedereen veel onzekerheid is en weinig perspectief, merken we dat PCO’s veel meer werk hebben aan hun klanten. Ze moeten vaak meerdere scenario’s voorleggen en daarmee veranderen budgetten en risico’s ook vaak. Het VGF wil daarom wat meer in gesprek zijn met hen op het moment dat ze een aanvraag indienen".

Voor de rest blijft de regeling hetzelfde. Het moet gaan om een internationaal meerdaags congres in Nederland, waarbij kennisoverdracht centraal staat en waarbij de organisatie in handen is van een partij die aantoonbare ervaring heeft in organiseren van dit soort bijeenkomsten. Aanvraag moet minimaal 8 maanden voor aanvang in behandeling zijn.

Het VGF verwacht dat pas na Q2 2021 of na de zomer 2021 er weer wat meer internationale congressen zullen gaan plaats vinden. Maar die verwachting kan ook zo maar ieder moment worden bijgesteld, afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkeld.