Het gaat goed met evenementen bij onze oosterburen

We ontmoeten elkaar ook buiten Nederland zakelijk. De Duitse eventbranche ligt naast de deur en is op slechts een paar uur rijden afstand. Ook daar hebben ze te maken met vergelijkbare trends en uitdagingen. De Meeting & EventBarometer 2023/24 van de Duitste evenementenmarkt laat een opwaardse lijn zien. De branche transformeert langzaam naar duurzaam. Het Duitse Nationale Bureau voor Toerisme (GNTB) is van mening dat trends als ‘work from anywhere’ en bleisure nieuwe eisen zullen stellen aan de toekomstige MICE-markt. Ook in het internationale zakenverkeer worden klimaat- en milieuvriendelijke zakenreizen steeds belangrijker. Herkenbaar...

De "Meeting & EventBarometer 2023/2024" bevat de resultaten van Het GNTB, het GCB German Convention Bureau en de EVVC European Association of Event Centers. De kerncijfers voor de Duitse evenementenmarkt in 2023 bevestigen de stijgende trend van de afgelopen jaren: zowel het aantal evenementen als het aantal bezoekers blijft stijgen en nadert geleidelijk het niveau van vóór Covid.

Met 57,5 procent waren seminars, vergaderingen en congressen veruit het belangrijkste type evenement dat in 2023 op Duitse locaties werd georganiseerd. De verschuiving naar grotere evenementen met 101 of meer deelnemers werd in 2022 al waargenomen en de daarmee samenhangende daling van het aantal kleinere evenementen met maximaal 100 deelnemers.

Met iets minder dan 50 procent zijn bedrijven de belangrijkste organisatoren van zakelijke evenementen. Dit illustreert hun blijvende belang in de communicatiemix van organisaties.

Er is een grote stijging zichtbaar van aantal internationale zakenreizen van Europa naar Duitsland. Inclusief de overzeese markten groeide het zakenreissegment met 23 procent tot 13,5 miljoen reizen.

De GNTB is van mening dat trends als ‘work from anywhere’ en bleisure nieuwe eisen zullen stellen aan de toekomstige MICE-markt. Ook in het internationale zakenverkeer worden klimaat- en milieuvriendelijke zakenreizen steeds belangrijker. Als onderdeel van de digitale transformatie is het Open Data MICE-project samen met de GNTB Knowledge Graph de sleutel om het Duitse aanbod als conferentiebestemming in kaart te brengen met open en machinaal leesbare data, het leveren van inhoud voor alle digitale kanalen en het gebruiken van AI-toepassingen om de internationale marketing van Duitsland als MICE-bestemming.

De stijgende trend op de Duitse evenementenmarkt zet zich sterker voort dan verwacht. Met 2,15 miljoen bereikte het werkelijke aantal persoonlijke evenementen in 2023 74,4 procent van het niveau van 2019. Dit komt overeen met een stijging op jaarbasis van 24,7 procent. 1,8 miljoen evenementen werden uitsluitend persoonlijk georganiseerd, terwijl 328.000 evenementen waren ontworpen als hybride evenementen met persoonlijke en online aanwezigheidsopties.

“Personeel”: de situatie blijft uitdagend

Personeelstekorten blijven een belangrijk probleem voor spelers in de sector in hun dagelijkse werkzaamheden. Voor 87 procent van de organisatoren en 80 procent van de locatieleveranciers is het personeelstekort (zeer) belangrijk. In conferentiehotels bedraagt dit cijfer zelfs 93 procent. Ook geeft 41 procent van de ondervraagde conferentiehotels aan dat ze niet in staat zijn om voldoende in hun personeelsbehoefte te voorzien. Over het geheel genomen zijn er echter tekenen van een lichte versoepeling op dit gebied: terwijl in 2023 gemiddeld 54 procent van alle soorten locaties (evenementencentra, conferentiehotels, evenementenlocaties) nog steeds niet in hun personeelsbehoefte kon voorzien, is dit cijfer bedraagt momenteel ongeveer een derde (34 procent). “De personeelssituatie op de verschillende soorten locaties varieert enorm. Feit blijft echter dat we actief vakbekwaam personeel moeten werven en vooral jong talent moeten promoten. Een goede werkgeversbranding en hoogwaardige opleidingen zijn daarbij onmisbaar. De EVVC biedt hulp in dit opzicht”, zegt Ilona Jarabek, voorzitter van de EVVC European Association of Event Centres.

Hoofdonderwerp “Duurzaamheid”: succesfactor voor locatieaanbieders

Naast hulpbronnenefficiëntie en imagoverbetering, die door leveranciers van evenementenruimtes worden genoemd als de belangrijkste redenen voor de implementatie van een duurzaamheidsmanagementsysteem, zou het toenemende aantal wettelijke vereisten er verder aan moeten bijdragen dat duurzaamheid in de toekomst een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Regelgeving zoals de Europese Green Deal van de EU, die alle maatregelen voor de duurzame transformatie van de economie bundelt, creëert een duurzaamheidscyclus in de sector die niet in de laatste plaats wordt aangedreven door ESG-rapportageverplichtingen aan de klantzijde.

Verschillende perspectieven op de toekomstige relevantie van trendonderwerpen

Als we naar de toekomst kijken, hebben leveranciers en organisatoren verschillende perspectieven op de aspecten die van invloed zullen zijn op hun sector. Terwijl kunstmatige intelligentie al deel uitmaakt van de realiteit van organisatoren en 80 procent het (helemaal) eens is met de stelling dat AI steeds vaker wordt gebruikt bij evenementen, is 73 procent van de locatieaanbieders het daar vaak mee oneens of helemaal oneens. Er zijn ook verschillen in de manier waarop de groepen belanghebbenden het toekomstige belang van specifieke evenementformaten en de daarmee samenhangende ruimtevereisten beoordelen. Zo is 34 procent van de organisatoren het volledig eens met de stelling dat agile formats met meer interactie tussen bezoekers belangrijker zullen worden, en 38 procent stelt zonder voorbehoud dat dit de ruimtebehoefte zal veranderen. Daarentegen is respectievelijk slechts 16 procent en 13 procent van de toeleverende bedrijven het volledig eens met deze stellingen.

Positieve groeivooruitzichten voor 2024

Organisatoren en leveranciers zijn het eens en hebben er vertrouwen in als het gaat om de groeivooruitzichten en verwachten voor 2024 verdere groei op basis van de huidige situatie. 89 procent van de organisatoren beoordeelt de planningssituatie van het evenement als (zeer) goed. Driekwart van de aanbieders (76 procent) beoordeelt de boekingssituatie voor de komende maanden als (zeer) goed. Er wordt verwacht dat vooral fysieke evenementen zullen groeien, evenals het aantal fysieke bezoekers.