Duurzaamheid prioriteit bij de RAI

Afgelopen maand zijn de kantoorlocaties van RAI Amsterdam gestart met een nieuw afvalproces met als doel het hoogwaardiger verwerken van het kantoorafval en verminderen restafval. Daarnaast heeft het de overgebleven items van twee beurzen Greentech en Provada gedoneerd aan een donatieteam dat het verdeeld heeft in de regio Amsterdam. Twee verschillende initiatieven, maar beiden met 1 doel: Duurzaamheid.

Afval kantoorlocaties en PMD-route Zuidas

Het beter scheiden van het afval gebeurt in samenwerking met CSU en Bnext. Met het hoogwaardiger verwerken van kantoorafval hopen zij zo de hoeveelheid restafval te verminderen. De diversiteit aan gescheiden afvalstromen wordt verder opgeschroefd om zo voldoende restafval te reduceren en een betere recycling mogelijk te maken. In de nieuwe situatie worden de volgende afvalstromen gescheiden ingezameld: Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD), papier, koffiebekers, koffiedroes, GFT (pilot) en restafval.

PMD is de vervanger van de huidige plastic stroom. Er is gekozen voor PMD omdat dit hoogwaardiger verwerkt en gerecycled kan worden. Bnext verzorgt als afvalverwerker het elektrisch vervoer naar de locatie in Nieuwe Wetering waar het verder gescheiden en verwerkt wordt. De koffiedroes die de RAI op kantoor gaat inzamelen wordt verzameld door Bnext en zal vanaf een centrale locatie in Amsterdam of Nieuwe Wetering opgehaald worden door Meerlanden. Hier wordt de koffiedroes binnen een circulair systeem verwerkt tot onder andere biogas en compost.

Afval op de beursvloer

Afvalmanagement staat hoog op de agenda bij de RAI, zeker ook als het gaat om afval op de beursvloer. Het gescheiden inzamelen van koffiedroes en PMD is voor de RAI nieuw. Er wordt op dit moment onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze stromen ook op de beursvloer gescheiden in te zamelen. De eerste experimenten hiervoor staan reeds in de steigers. Naast aandacht voor hoogwaardige verwerking, zet RAI Amsterdam zich ook actief in om afval waar mogelijk te voorkomen. Binnen de kantoren betekent dit bijvoorbeeld op korte termijn het uitfaseren van het gebruik van disposables. RAI Amsterdam blijft op zoek naar mogelijkheden om overige afvalbronnen te reduceren.

Twee donatieprogramma’s

De exposanten van de in juni gehouden evenementen Greentech en Provada konden hun oovergebleven items, als ze pasten bij de behoeften van aangesloten maatschappelijke initiatieven, doneren. Een donatieteam heeft deze in de regio Amsterdam verdeeld. Het Donation Room team ging van start op de Greentech met veel groente, fruit en planten. De Provada leverde drinken, snackt, planten, fruit en meubels op. De donaties kwamen onder andere terecht bij Het Leger des Heils, een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en de Voedselbank.

Het Donation Room programma is een initiatief van de RAI welke wordt georganiseerd op diverse evenementen in de RAI om afval te voorkomen en lokale initiatieven aan voor hun bruikbare producten te helpen. De eerst volgende donatie programma’s vinden plaatst op de IBC in september 2022, Sibos in oktober 2022 en de Metstrade in november 2022.