Duurzaamheid op de lange termijn moet centraal

Bij het bepalen van de strategie en het nemen van beslissingen moeten bestuurders van vennootschappen de houdbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn centraal stellen. Ook moeten de belangen van stakeholders meewegen. Daarnaast er beleid zijn of komen voor diversiteit en inclusie voor de gehele onderneming. Dat stelt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in de geactualiseerde Corporate Governance Code.

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de nieuwe Code deze week in ontvangst genomen van Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Commissie.

De geactualiseerde Corporate Governance Code verlangt verder van vennootschappen dat zij jaarlijks verslag doen over de effecten van hun handelen op mens en milieu, de betrokkenheid van stakeholders en de mate waarin zij de geformuleerde doelstellingen hebben gehaald. Daarbij wordt ook van aandeelhouders verwacht dat zij het belang van een duurzame lange termijn aanpak van de vennootschap onderkennen. Er wordt ook meer aandacht geschonken aan technologische ontwikkelingen, zoals de impact van nieuwe technologieën en veranderende businessmodellen. Hierbij moeten zij zich bewust zijn van de risico’s, zoals cyberdreigingen, en daarop anticiperen. Deskundigheid en ervaring bij het bestuur en de raad van commissarissen over digitalisering is hiervoor cruciaal.

Naleving Corporate Governance Code in 2021

Ook publiceerde de Commissie Corporate Goverance Code het monitoringsrapport over de naleving van de Code in 2021. Hieruit blijkt dat deze goed wordt nageleefd, maar dat vennootschappen betekenisvoller kunnen rapporteren over lange termijn waardecreatie, cultuur en diversiteit. Dit kunnen zij doen door inzicht te geven in de genomen acties, de dilemma’s die zich daarbij voordoen, de afwegingen die daarbij worden gemaakt, de uitkomsten en de impact op de onderneming.