Duitsland ziet Nederland niet meer als hoogrisicogebied

Nederland is voor Duitsland niet langer meer een hoogrisicogebied, maar nog wel een risicogebied. Toch goed nieuws voor de zakelijke evenementenbranche waarbij veel grensoverschrijdend verkeer is.

Bij het oversteken van de grens is geen negatieve coronatest meer nodig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst er nog wel op dat indien er gereisd wordt van Nederland naar Duitsland er vóór vertrek nog steeds een registratieplicht geldt. Test men in Nederland negatief dan hoeft er in Duitsland niet getest te worden. Natuurlijk kan men zich in Duitsland laten testen maar dan zit de bezoeker tot de uitslag in quarantaine.
Wanneer men korter dan 24 uur de grens oversteekt, dus een dagje op en neer, dan vervalt de meld- en quarantaineplicht.