Door onbewuste vooroordelen zijn diversiteitsquota broodnodig

'Door onbewuste vooroordelen zijn diversiteitsquota broodnodig' vindt Britt Blomsma, Ebbinge naar aanleiding van het bericht in Trouw: EU-parlement stemt in met vrouwenquotum voor bedrijven. Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met een wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. PvdA-Europarlementariër Lara Wolters noemt de wetgeving broodnodig, aangezien in landen zonder bindend quotum gemiddeld genomen weinig tot geen vooruitgang te zien is.

"Vanuit ons werk in executive search zien wij dat een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht bij de selectie van een nieuwe directeur tóch vaak weer voor 'de witte man' kiest. Oók als die Raad zelf heel divers is. Vrouwelijke toezichthouders, of toezichthouders met bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond, herkennen leiderschap óók eerder in een witte man. Niet zo gek, want we zijn allemaal opgegroeid in een wereld waarin mannen de leiding hadden. We kampen daardoor allemaal met dezelfde ‘unconscious biases’.

Om deze reden is het quotum zo belangrijk. We streven naar een wereld waarin we zonder vooroordelen naar leiderschap kijken. Waarin we leiderschap herkennen in álle groepen van de samenleving. En dat is pas wanneer een hele generatie opgroeit met diversiteit in de top. Zonder quota lukt dit niet, is de afgelopen tientallen jaren bewezen."

Britt Blomsma,
Director bij Ebbinge