Diversiteit uitdaging mentale gezondheid

(Door de redactie) De afgelopen anderhalf jaar zijn voor werkend Nederland een behoorlijke uitdaging geweest. Lockdowns, onverwachte en tegenvallende versoepelingen en natuurlijk een grote gezondheidsuitval onder het personeel, hebben hun tol geëist. Daarnaast is er een toenemende roep om diversiteit in organisaties, maar dat valt niet mee als je werknemers vaak geestelijk op omvallen staan.

Het is voor heel werkend Nederland een zware periode geweest en nog steeds. Met name in de hoek van de horeca en evenementenlocaties zijn zware klappen gevallen. Hier kwamen de versoepelingen hetzij te laat hetzij met voor hen te grote beperkingen om hun hoofd boven water te kunnen houden. Daarnaast is de discussie rond diversiteit en inclusiviteit weer in volle hevigheid opgelaaid. De eigen concurrentiepositie en de grote behoefte aan creativiteit vragen daar ook om.

Mentale gezondheid
Een branche waar het afgelopen jaar bedrijven zijn omgevallen en waar veel banen verloren zijn gegaan. De horeca staat inmiddels weer te springen om goed personeel, maar de tijden blijven onzeker. De werknemers die hun banen hebben kunnen behouden al dan niet met vast contract, zitten niet te springen om ‘interne’ concurrentie door extra diversiteit op de werkvloer. Niet anders dan zij al gewend zijn en zeker niet nieuw aangetrokken. De onzekerheid zit er stevig in en de behoefte aan vastheid en economische zekerheid is groot.

Om personeel te behouden en aan te trekken wordt het de komende tijd extra belangrijk dat werkgevers zorgen voor een ondersteunende bedrijfscultuur en well-being-first beleid. Uit recent onderzoek van werving- en selectiebureau PageGroup blijkt dat bijna 60% van de bedrijven geen waterdicht programma heeft om medewerkers met mentale problemen te helpen.  

Volgens het onderzoek communiceert slechts 47% van de bedrijven over mentale gezondheid met hun medewerkers. En nog minder bedrijven (42%) hebben concrete actieplannen of een vast beleid om deze kwestie aan te pakken. 

Tolerant en betrokken
De vraag om diversiteit en de strijd tegen ongelijkheid is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De discussie hieromtrent wordt echter wel steeds heftiger en vaker gevoerd. Meer mensen vragen om een meer inclusieve maatschappij. Maar wat zien we terug in het bedrijfsleven en de bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van (zakelijke) evenementen? Zijn de medewerkers er hier wel aan toe en hoe begeleid je hen daarin?

Nederlanders zien zich graag als tolerant, betrokken en bereid tot diversiteit, maar dat is niet wat uit cijfers blijkt. Zo bleek uit recent onderzoek van Workday dat Nederlandse werkgevers een stuk minder intensief bezig zijn met diversiteit en inclusiviteit dan werkgevers in andere Europese landen. Slechts 19% van de ondervraagden gelooft dat investeringen in diversiteit zakelijk voordeel opleveren. Daarmee slaat 81% de plank mis, volgens Workday.

Het belang van diversiteit en inclusiviteit wordt absoluut erkend als belangrijk voor een plezierige en veilige bedrijfscultuur waar ieder zich betrokken voelt. Andere voordelen zijn vernieuwing en creativiteit wat een bedrijf onderscheidend kan maken van de concurrent.

“Desondanks zie je bij zo’n één op de vijf HR-leiders dat het nut van diversiteit wordt gebagatelliseerd, of dat het onderwerp vooral een bron van conflict is”, zegt Henry Barenholz, Country Manager Nederland bij Workday. “Dat is een cruciale factor waarom Nederlandse bedrijven achterblijven. In ons onderzoek komt naar voren dat diversiteit vooral als HR-verantwoordelijkheid wordt gezien. Maar als op bestuursniveau de voordelen van diversiteit niet op waarde worden geschat, zullen investeringen op dat vlak nooit ten gelde worden gemaakt.”

Winst opleveren
En als HR-leiders al moeite hebben met diversiteit hoe kan dan van werknemers verwacht worden dat zij hier positief op reageren?! Het levert meer stress en onzekerheden op, terwijl het bij de juiste implementatie voor iedereen winst oplevert. Een stimulerende en creatieve werkomgeving wordt door de meeste werknemers omarmd. Wel met de juiste begeleiding.

Toch zien steeds meer organisaties het belang van innoveren en het effectief inzetten van creativiteit. Groot voorbeeld bij de zakelijke evenementen zijn de uitstekend georganiseerde en gehoste online en hybride evenementen. Met gebruik van veelal eigen studio’s of professionele inzet van andere middelen. De verbreding van aanbod op deze manier en het grotere bereik van een doelgroep zullen ook in de toekomst niet meer weg te denken zijn.

Richting de medewerkers is het belangrijk te blijven zorgen voor een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich gehoord weet en serieus wordt genomen. Ook waar het hun onzekerheden en ideeën betreft. Mentale gezondheid is cruciaal voor een sterke bedrijfscultuur, vergroot het samenhorigheidsgevoel en zal daarmee leiden tot gemotiveerde en creatieve medewerkers.

Bronnen: PageGroup; Workday

mental health; diversiteit; inclusiviteit, gelijkheid
Diversiteit uitdaging mentale gezondheid