De RAI zoekt de verborgen waarde in de eventindustrie

Stephanie Mathas, MVO Manager, RAI Amsterdam

(Blog Stephanie Mathas) MVO, een term die soms wordt ervaren als containerbegrip. In mijn beleving is het een heldere omschrijving van waar het in de essentie omgaat. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een vorm van ondernemen die door de maatschappij als verantwoord ervaren en beoordeeld wordt. Als MVO Manager binnen RAI Amsterdam zet ik mij dagelijks in om deze vorm van ondernemen te helpen groeien in de organisatie van de RAI.

Waar zijn wij onderdeel van het probleem?

In de context van de vele maatschappelijke uitdagingen van vandaag, zijn twee vragen daarbij continu van belang. Waar zijn wij onderdeel van het probleem? En waar kunnen wij onderdeel zijn van de oplossing? De eerste vraag leidt tot vele gebieden waarbij wij ons inzetten om de negatieve maatschappelijke gevolgen van ons handelen te voorkomen dan wel te verminderen. Zo zetten wij ons bijvoorbeeld in om afval te voorkomen middels het stimuleren van hergebruik, logistiek beter te spreiden om buurtoverlast te verminderen en energie te besparen middels slimme oplossingen in ons gebouw.

Waar kunnen wij onderdeel zijn van de oplossing?

De tweede vraag ‘Waar kunnen wij onderdeel zijn van de oplossing’ is een vraag die mij persoonlijk fascineert. Mede omdat er zoveel mogelijkheden bestaan om een verschil te maken, wanneer je hier actief naar op zoek gaat en voor openstaat. Mijn zoektocht begon jaren geleden, toen ik op mijn fiets de buurt in ging, om te ontdekken welke maatschappelijke initiatieven rondom de RAI gevestigd zijn en welke maatschappelijke behoeften daar leven. Ik ontmoette een diversiteit aan initiatieven. Onder het genot van een kopje koffie, luisterde ik naar hun verhalen, wensen en behoeften. Ik vroeg elk initiatief wat zij nodig hadden, om te ontdekken hoe de RAI hier mogelijk wat in kon betekenen.

Zo ontmoette ik ook op een dag Titia en Mia. De oprichtsters van een prachtig lokaal initiatief genaamd Stichting Heen en Weer. Zij rijden met vrijwilligers uit de buurt, mensen die slecht ter been zijn in de buurt, heen en weer. Van huis naar bijvoorbeeld de supermarkt of dokter en weer terug. Dit doen zij in kleine felgroene elektrische autootjes. Zo bieden zij deze mensen de mogelijkheid om actief onderdeel te blijven van hun omgeving. Titia en Mia vertelde mij dat zij parkeerplaatsen zochten voor hun autootjes, omdat ze weg moesten op de plek waar zij toen stonden. Ik nam contact op met Wim onze Traffic Manager en vroeg hem of wij wellicht konden helpen. Wim gaf aan dat wij uiteraard veel parkeerplekken hebben bij de RAI, maar dat wij die bij sommige beurzen ook echt allemaal nodig hebben. Konden wij iets anders verzinnen?

Samen met Wim ging ik wandelen over het RAI terrein en in één van onze parkeergarages vonden wij een ongebruikte lege hoek. Deze hoek was voor ons waardeloos, aangezien normale auto’s hier niet konden staan. De ruimte was simpelweg te klein. Echter de autootjes van Heen en Weer zijn klein. Dit was dan ook de perfecte hoek voor hun. Wij installeerden oplaadpalen en sindsdien maakt de vloot van Heen en Weer dankbaar gebruik van deze hoek in onze parkeergarage.

Van buiten naar binnen kijken…

Zonder de ontmoeting met Titia en Mia, hadden wij nooit in deze lege hoek in onze parkeergarage maatschappelijke waarde gezien. Sterker nog, de hoek was ons waarschijnlijk nooit opgevallen en vanuit ons business perspectief waardeloos. Dankzij de ontmoeting, hebben wij deze hoek kunnen vinden en omtoveren tot een waardevolle locatie die nu een verschil maakt in de buurt. Het heeft ons laten ervaren dat we verborgen waarde kunnen vinden binnen onze organisatie, wanneer we van buiten naar binnen kijken. Het heeft ons geleerd open te staan voor verzoeken vanuit de maatschappij, om van daaruit een zoektocht te starten naar mogelijkheden om in deze verzoeken te kunnen voorzien.

Dankzij de vele ontmoetingen die wij inmiddels hebben gehad met een grote diversiteit aan maatschappelijke initiatieven en nog steeds hebben, vinden wij op veel fronten verborgen waarde. Een vorm van overvloed die wij binnen onze business niet benutten, maar voor de maatschappij ontzettend waardevol kan zijn. Zo helpen wij initiatieven bijvoorbeeld met onze faciliteiten wanneer de business deze niet gebruikt, met overgebleven spullen en items die na evenementen of congressen over zijn, met kennis en expertise van ons personeel wanneer deze kan helpen binnen een maatschappelijke context en nog zoveel meer…  

Het benutten van jouw verborgen waarde

Door maatschappelijke behoeften te leren kennen, vinden wij mogelijkheden om in deze behoeften te voorzien en onderdeel te zijn van de oplossing. Dat de RAI verborgen waarde bezit is niet uniek. Elke organisatie, elk event, elk congres, heeft verborgen waarde. Het is zonde om deze waarde niet te benutten en daarmee te verspillen. Ik verwonder mij elke keer weer over de eindeloze manieren die een organisatie als de RAI heeft om maatschappelijke initiatieven in Amsterdam te helpen. Ik nodig iedereen dan ook uit om kennis te maken met maatschappelijke initiatieven in jouw regio… Start bij één initiatief, leer ze kennen en start van daaruit jouw zoektocht naar jouw ‘lege hoek in de parkeergarage’. In deze tijd, waarin we naarstig op zoek zijn naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, hebben wij allemaal de potentie om een onderdeel te zijn van de oplossing en een verschil te maken. Don’t waste it!

Stephanie Mathas
MVO Manager
RAI Amsterdam