Cyberaanvallen zijn gevaarlijker dan we denken

We leven tegenwoordig meer dan ooit in een wereld waarin de digitale en fysieke wereld niet meer van elkaar te onderscheiden zijn in een digitale infrastructuur. Als deze niet goed op orde is, heeft dat grote gevolgen zowel voor de samenleving als geheel, maar ook voor de zakelijke markt.

Wonen, werken, reizen, betalen het is allemaal onderdeel van deze digitale infrastructuur. En hoe moeilijk is het om dit goed op orde te hebben. Want we hebben vaak de voorkant goed geregeld, maar hoe zorgen we ervoor dat ook de cyberveiligheid naar behoren is ingevuld. Kunnen bezoekers en deelnemers aan evenementen veilig hun gegevens digitaal achterlaten en hoe goed zijn zij beveiligd als zij tijdens zakelijke evenementen hun documenten willen opslaan of delen met hun netwerk?

En dan is er natuurlijk ook nog het niet onbelangrijke punt van een eventuele terreurdreiging. Hebben we onze processen voldoende op orde om bezoekers aan zakelijke congressen en evenementen een veilig bezoek te bieden fysiek of online?

Organisaties kunnen hun werk niet doen als de processen niet op orde zijn. Persoonsgegevens komen op straat te liggen en voorzieningen kunnen uitvallen. Voorbeelden daarvan zijn de hack bij een kaasverpakkingsbedrijf, een datalek bij een ICT-dienstverlener voor autobedrijven en een ICT-storing bij ziekenhuizen waardoor afspraken afgezegd moesten worden. Maar ook in de zakelijke evenementensector liggen deze gevaren op de loer. De ontwikkelingen waarbij we in zogenaamd hybride evenementen bij elkaar komen zijn zo snel gegaan, dat het een uitdaging is om de cyberveiligheid volkomen op orde te hebben en houden.

Het afgelopen jaar hebben we grote verschillen gezien in weerbaarheid van bedrijven en organisaties. Experts hebben grote zorgen dat deze kloof in de toekomst groter wordt. Ook zijn nog meer processen gedigitaliseerd door de situatie rondom het coronavirus. Het belang van digitale veiligheid is daardoor ook verder toegenomen. Daarnaast is de dreiging verder ontwikkeld en vermengt de dreiging die komt vanuit statelijke actoren steeds meer met de dreiging vanuit cybercriminelen.

De digitale risico’s zijn onverminderd groot

De digitale risico’s voor onze nationale veiligheid zijn onverminderd groot. Spionage en voorbereidingshandelingen voor sabotage door andere landen vormen een risico voor onze nationale veiligheid zoals ook beschreven in het eerder dit jaar verschenen Dreigingsbeeld Statelijke Actoren. Ook de inzet van ransomware door criminelen kan maatschappij-ontwrichtende gevolgen hebben. Daarnaast vormt de uitval van digitale processen door natuurlijke of technische oorzaken een risico.

De NCTV en het NCSC zien dat zowel statelijke actoren als cybercriminelen de situatie die is ontstaan door het coronavirus hebben aangegrepen om digitale aanvallen te plegen. Nu een nog groter deel van ons leven zich online afspeelt is het voor kwaadwillenden ook aantrekkelijker geworden om daar aan te vallen. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op organisaties en ketens. Ook cybercriminelen kunnen zorgen voor ontwrichting van de maatschappij door bijvoorbeeld vitale processen te verstoren. Ze zijn vaak net zo vaardig als statelijke actoren en hebben vaak ook nauwe banden daarmee.

De weerbaarheid is nog onvoldoende

Door de permanente dreiging van zowel statelijke actoren als cybercriminelen is het volgens NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) nodig om blijvend aandacht te hebben voor onze digitale weerbaarheid. De afgelopen jaren zijn er al stappen gezet om de weerbaarheid te verhogen maar door de groeiende dreiging blijft de weerbaarheid onvoldoende. Daarom moet er nu een inhaalslag worden gemaakt. Basismaatregelen worden niet voldoende genomen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden en het tijdig repareren van kwetsbaarheden.

Om de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties te verhogen heeft het NCSC de Handreiking Cybersecuritymaatregelen geschreven. Hierin staan acht maatregelen op een rij die elke organisatie zou moeten treffen om cyberaanvallen tegen te gaan. Voorbeelden van deze maatregelen zijn loggen, wachtwoordbeleid, back-ups maken en het versleutelen van informatie. Ook bij recente digitale incidenten zien we dat bedrijven en organisaties kwetsbaar zijn als deze maatregelen niet genomen zijn. Nu de markt voor zakelijke congressen en evenementen de deuren weer open mag zetten, is die kwetsbaarheid hier ook sterk aanwezig.