Crisissituaties vergen meer flexibiliteit

De MICE-industrie wordt wereldwijd beïnvloed door de impact van meerdere crises. De veranderingsprocessen van de afgelopen jaren die onze wereld in de nabije toekomst zullen beïnvloeden, zijn mondiale fenomenen die zich vaak gelijktijdig voordoen. Bovendien kunnen de effecten van klimaatverandering, pandemieën of internationale conflicten niet los van elkaar worden gezien, omdat ze elkaar soms kunnen beïnvloeden.

Twee onderzoeken die de huidige uitdagingen beoordelen en toekomstperspectieven tonen zijn in opdracht van het GCB German Convention Bureau uitgevoerd door het European Institute for the Meeting Industry (EITW) en Oxford Economics. De onderzoeken analyseren de veranderingen in de vergadermarkt als gevolg van de crises. Ze zijn gericht op het vastleggen van de ontwikkeling van de markt in transformatie en het toekomstige potentieel ervan op een empirische basis.

De veranderingsprocessen van de afgelopen jaren zijn mondiale fenomenen die zich vaak gelijktijdig voordoen. Bovendien kunnen de effecten van klimaatverandering, pandemieën of internationale conflicten niet los van elkaar worden gezien, omdat ze elkaar soms kunnen beïnvloeden. Volgens de recente EITW-studie waarin organisatoren van zakelijke evenementen en leveranciers werden ondervraagd, wordt de energiecrisis gezien als de grootste uitdaging van dit moment. Dit wordt op de voet gevolgd door de Covid-19-pandemie, het tekort aan personeel en geschoolde arbeidskrachten, evenals inflatie en prijsontwikkeling. Dit geeft veel onzekerheid over de planning van evenementen.

Organisatoren en leveranciers hebben verschillende perspectieven op de boekingssituatie de komende maanden. Terwijl leveranciers verwachten dat de zaken vanaf maart 2023 naar een normale werkdruk evolueren, verwachten organisatoren een relatief stabiele boekingssituatie, vooral tot eind februari 2023, die vanaf maart alleen maar onzekerder zal worden. Al met al blijkt uit het door de GCB in opdracht gegeven onderzoek dat de steeds kortere planningscycli van alle spelers in de industrie vereisen dat ze flexibeler worden. Dat is ook herkenbaar in onze Nederlandse MICE-industrie.

"Ondanks de vele uitdagingen laten de ondezoeksresultaten een voorzichtig optimistisch beeld zien - en hoewel er in de nabije toekomst een lager aandeel internationale deelnemers wordt verwacht, zullen met name de binnenlandse zaken stabiel blijven", zegt Matthias Schultze, algemeen directeur van GCB. Naast de bovengenoemde ontwikkelingen bevestigt 80% van de leveranciers de toenemende relevantie van duurzaamheid als een extra factor die de planning en uitvoering van evenementen aanzienlijk beïnvloedt.

Oxford Economics-studie biedt macro-economische vooruitzichten

Het onderzoek dat Oxford Economics heeft uitgevoerd, voorspelt de vooruitzichten op korte en middellange termijn voor de Duitse markt voor vergaderingen en conferenties, rekening houdend met factoren als inflatie, gasrantsoenering en risico's in de toeleveringsketen. Het is gebaseerd op drie brede gebieden, zoals vraagfactoren van de bronmarkt, aantrekkelijkheid van de bestemming en een historisch profiel van zakenreizen in het verleden en marktherstel in de MICE-sector. In twee scenario's schetst de studie de toekomstige groei van bezoekersaantallen en bijbehorende bestedingen door evenementbezoekers op basis van een basistrend terwijl rekening wordt gehouden met de werkelijke situatie. In het positieve scenario wordt verwacht dat de bezoekersaantallen zich tegen 2023 bijna zullen herstellen. Het meer conservatieve scenario gaat uit van een sterkere impact van de hogere inflatie op de bbp-groei, wat zowel de volumes van zakelijke evenementen als de formaten van evenementen (digitaal versus persoonlijk) beïnvloedt. In dit scenario wordt geen volledig herstel verwacht voor 2026.

Voorzichtig optimistisch toekomstbeeld

Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen, bevatten beide onderzoeken resultaten die een voorzichtig optimistische kijk op de evenementenmarkt in de nabije toekomst rechtvaardigen. De risico's verbonden aan de pandemie worden ook lager ingeschat dan begin 2022. Ongeveer 60 % van de door EITW bevraagde organisatoren en leveranciers is het (meestal) eens met de stelling dat de huidige crises zeer weinig impact zullen hebben op de toekomst van zakelijke evenementen.