Connect Amsterdam het nieuwe magazine van RAI Amsterdam

RAI Amsterdam introduceert een nieuw digitaal magazine, CONNECT Amsterdam. Een blad voor relaties, klanten, leveranciers en buurtgenoten en iedereen die zich interesseert in Amsterdam en de Amsterdamse evenementenlocatie.

Het verbinden van mensen, ideeën en visies houdt ons in deze tijden op de been. RAI Amsterdam blijft zich inspannen om mensen elkaar écht te laten ontmoeten, fysiek en virtueel, om samen te bouwen aan een waardevolle toekomst. Dat in een tijd dat we open zijn voor het testen en vaccineren van de Nederlandse bevolking en ons voorbereiden op het organiseren en faciliteren van veilige, verantwoorde en gastvrije evenementen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Met een breed palet aan initiatieven zoekt RAI Amsterdam de verbinding met haar klanten en de maatschappij. Denk daarbij aan de innovatieve initiatieven die in tijden van corona zijn geboren zoals The Stage is Yours!, het plug-and-play concept voor 1175 deelnemers, de RAI-Studios maar ook maatschappelijke intiatieven in samenwerking met ROC, scholen en Leger des Heils. 

"Met ons nieuwe magazine Connect Amsterdam willen we graag inspireren en informeren", aldus  Norman Lenden, Marketing Manager bij RAI Amsterdam.. "Want bij de RAI en in onze branche gebeuren ontzettend veel mooie dingen."