Barometer Duurzame Evenementen leidraad voor organisatoren

De Barometer Duurzame Evenementen van SMK (Stochting Milieukeur) is opgezet als richtlijn voor organisatoren die hun evenementen willen verduurzamen.

De Barometer Duurzame Evenementen is een milieucertificaat waar een duurzaam evenement via een aantal criteria kan scoren op brons, zilver of goud. Dat laatste is dan weer gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur, waarmee de onafhankelijkheid en professionaliteit geborgd blijven en de promotiewaarde van het branche-eigen keurmerk vergroot wordt. De Barometer is toepasbaar op ieder soort evenement en de eisen bieden een leidraad voor het organiseren van een duurzamer evenement. Tevens biedt het financiële voordelen als er bijvoorbeeld minder water en energie gebruikt wordt. Het Milieukeur geeft ook rentekorting voor de Impact leningen van Rabobank.

De Barometer Duurzame Evenementen is een milieucertificaat waar een duurzaam evenement via een aantal criteria kan scoren op brons, zilver of goud. Dat laatste is dan weer gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur, waarmee de onafhankelijkheid en professionaliteit geborgd blijven en de promotiewaarde van het branche-eigen keurmerk vergroot wordt. De Barometer is toepasbaar op ieder soort evenement en de eisen bieden een leidraad voor het organiseren van een duurzamer evenement. Tevens biedt het financiële voordelen als er bijvoorbeeld minder water en energie gebruikt wordt. Het Milieukeur geeft ook rentekorting voor de Impact leningen van Rabobank.

Het certificatieschema is zo ingedeeld, dat evenementenorganisaties die het Milieukeurcertificaat (= gouden niveau van de Barometer Duurzame Evenementen) of het certificaat Barometer Duurzame Evenementen (bronzen of zilveren niveau) willen behalen (en behouden) zich snel een beeld kunnen vormen van de eisen waaraan het duurzame evenement moet voldoen.
 
De Barometer Duurzame Evenementen geeft een duidelijk overzicht van relevante processen waarbij een bepaalde norm behaald moet worden. Dit kan een organisatie helpen bij het:

• snel bepalen van doelstellingen voor het eigen milieubeleid;
• efficiënt met prioriteit oppakken van milieutaken;
• uitdragen van de inspanningen op milieugebied binnen de organisatie;
• uitdragen van de inspanningen op milieugebied naar leveranciers;
• uitdragen van de inspanningen op milieugebied naar bezoekers en overige belanghebbenden;
• vergemakkelijken van het verwerven van milieu- en evenementenvergunningen;
• scheppen van vertrouwen bij de handhavers.

 

De Barometer Duurzame Evenementen biedt een duurzaam imago, bijvoorbeeld in gemeenten waar duurzaamheid prioriteit heeft. In Amsterdam worden uitsluitend vergunningen gegeven voor evenementen die voldoen aan de Amsterdamse Richtlijn Duurzaamheid Evenementen.
Bij de ontwikkeling van het certificatieschema zijn alle duurzaamheidsthema’s om milieuwinst te behalen meegenomen. De belangrijkste elementen zijn in de eisen opgenomen. Het schema is samengesteld met inbreng van stakeholders zoals evenementorganisatoren, gemeenten, en omgevingsdiensten.
 
Er zijn verplichte en optionele eisen. Die combinatie geeft de organisatie ruimte te kiezen voor maatregelen die het beste bij een evenement passen om zo stapeling van te veel eisen te voorkomen. In de verplichte eisen is vastgelegd wat minimaal nodig is om het milieu te ontzien. De optionele eisen bieden meer speelruimte en daarmee de mogelijkheid om de duurzaamheid van een evenement vergaand te stimuleren.
 
Certificering en betrouwbaarheid
De eisen die voor de verschillende duurzaamheidsthema’s gelden zijn ambitieus en vragen een flinke inspanning van evenementorganisatoren. Het is een uitdaging om voor certificering genoeg punten te scoren op de negen thema’s waar duurzaamheidswinst te behalen valt. Brons is het instapniveau, gericht op bewustwording, maar voor de niveaus Zilver en Goud is aanzienlijk meer inzet nodig en zeker voor het gouden niveau dat is gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur.
 
Certificering met de Barometer Duurzame Evenementen betekent dat het evenement vooraf gecontroleerd is door een derde, onafhankelijke partij. Daardoor is met zekerheid te zeggen dat aan de transparante eisen wordt voldaan.