“Zonder BUas was er geen Fieldlab geweest”

Deskundigen en studenten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de grootschalige testevenementen. “Zonder BUas was er geen Fieldlab geweest”, zei hoofdonderzoeker Andreas Voss tijdens een afsluitende bijeenkomst die Logistics Community Brabant (LCB) samen met Breda University of Applied Sciences (BUas) hield. “Daarvoor was vertrouwen in elkaar onontbeerlijk”, aldus LCB-directeur Leo Kemps.

Tijdens deze online bijeenkomst werden onderzoek en resultaten van de Fieldlab Evenementen besproken met vooral aandacht voor de waarde van de nieuw opgedane kennis tijdens deze spannende afgelopen periode voor Onderwijs en Onderzoek in Nederland.

Tussen februari en mei dit jaar werd bij 24 verschillende grootschalige activiteiten onderzocht welke richtlijnen het meest effectief zijn tijdens een pandemie. Als onderdeel van Fieldlab Evenementen werkte de evenementenbranche samen met ministeries, onderzoekers en het universitair en hoger onderwijs. Andreas Voss, hoofonderzoeker van Radboud UMC: “Het is leuk om als onderzoeker met het werkveld samen te werken en de betrokkenheid van de studenten hierbij te ervaren”. 

De samenwerking van Fieldlab Evenementen met BUas is tot stand gekomen via contacten uit het werkveld.  Het was belangrijk om denkkracht en daadkracht bij elkaar te brengen. “BUas en LCB zijn hiermee aan de slag gegaan”, meldt Merit Clocquet, programmateam Fieldlab Evenementen. "Zij hebben onderzoeksvragen vastgesteld en de uitvoering daarvan verzorgd. Binnen de Fieldlab Evenementen werd dit opgepakt binnen de bouwblokken ‘tracking & tracing’ en ‘groepsdynamiek’." 

Naast deze 2 bouwblokken, werden ook andere onderzoeksmethoden toegepast door verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Want behalve BUas en LCB waren ook TU Delft, the Close App, DCM en Kinexon betrokken. De Close App, een app waar vóór aanvang, maar ook tijdens en na afloop van een evenement met een bezoeker gecommuniceerd kan worden, bleek een goede tool te zijn om bezoekers te informeren. Door alle communicatie via één kanaal te laten verlopen, ontstond er een hoge conversie van zo’n 95% en volgden bezoekers de meeste aanwijzingen naadloos op. Tijdens de evenementen zelf werd met name onderzoek gedaan door middel van video analyse en contact tracking. De combinatie van deze twee meetmethodes werkte goed omdat ongewenste situaties tijdig konden worden bijgesteld.

Het universitair en hoger onderwijs heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderzoeken van Fieldlab Evenementen. Wat hebben zij er van geleerd en welke nieuwe kennis nemen ze mee? Leo Kemps, directeur LCB: “Dit project is exemplarisch voor hoe het altijd zou moeten. We zijn begonnen op basis van vertrouwen en niet op basis van goedgekeurd papierwerk en cijfers”.

Bart Ashman, managing director ClickNL: “Alle verzamelde data is een gigantische bron van informatie. Het is goed om iets te meten maar het is ook goed om het écht te weten. Op basis van deze informatie kan zoveel meer onderzocht worden, maar je ziet dat er niet alleen behoefte is aan technologische innovatie. Je dient ook stil te staan bij sociale innovatie.”