Veiligheid en gastvrijheid tijdens een event

Tijdens het MPI event van woensdag 29 mei in de Johan Cruijff Arena kwamen diverse aspecten van veiligheid tijdens events voor het voetlicht. In de evenementenbranche is risk management niet meer weg te denken, omdat het altijd gaat om (grote) groepen mensen die bij elkaar komen. Veiligheid is derhalve van groot belang in onze branche.

De rol van NCTV in de evenementenwereld

Willem Westermann, directeur VVEM (Vereniging van Evenementen Makers) en door de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid) aangewezen als sectorcoördinator publieksevenementen, vertelt hoe de branche om moet gaan met beveiliging van evenementen en de rol die de overheid daarbij kan spelen.

In 2006 werd de VVEM gevraagd door de NCTV om mee te denken over risico's en beveiliging van evenementen. Bij evenementen gaat het vaak om grote groepen mensen en de evenementenbranche organiseert dit soort bijeenkomsten en brengt deze mensen bij elkaar. Daarom moet de branche er ook voor zorgen dat evenementen goed en veilig verlopen.

Dat heeft geleid tot het maken van een 'Maatregelenmatrix' voor een evenement, zodat in beeld komt wat exact moet gebeuren bij bepaalde dreiging. Hierbij wordt gedacht in scenario's, waarbij op basis van informatie van politie en overheid maatregelen worden getroffen zoals controle bij de ingang tot uiteindelijk afgelasting van het event. Door deze matrix wordt de organisator gedwongen risico's te benoemen en te verlagen door bepaalde maatregelen te treffen waardoor de weerbaarheid vergroot wordt zonder dat dat al te grote invloed heeft op de gastvrijheid.

De perceptie van wat een bezoeker verwacht op het gebied van veiligheid is veranderd sinds Bataclan (2015). Men is toen gaan nadenken omdat de overheid niet altijd overal ter plekke kan zijn. Er zijn twee zaken die wel gedaan kunnen worden: goede informatievergaring vooraf (over en weer) en er voor zorgen dat de overheid heel snel ter plekke is, mocht er toch wat gebeuren.

Slotconclusie: dreiging altijd serieus nemen maar je niet laten leiden door angst.

Wat te doen bij een plotseling veranderend dreigingsbeeld

Hidde Salverda, operationeel directeur van de Johan Cruijff ArenA, vertelt over de ‘lessons learned’ van Sensation White in 2016. Een week voordat dit event zou plaatsvinden was er een verontrustend bericht, geen concrete dreiging voor een aanslag, maar er werden wel extra maatregelen getroffen. Hoe ga je als locatie hiermee om als je hier voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt.

Het begon met een vierregelig ambtsbericht dat binnenkwam bij de Burgemeester van Amsterdam van de (destijds nog) AIVD dat er op 4 juni 2016 mogelijk iets zou gebeuren in de Amsterdam Arena, het was niet meer dan een signaal. De inhoud van dat bericht is nooit bekend geworden. De locale driehoek, Officier van Justitie, Politie en Burgemeester bepalen dat er maximaal ingezet gaat worden op risicobeheersing, geen risico uitsluiting want dan had het event afgelast moeten worden. De overheid koos voor open communicatie een week voor het event. Door het openbaar te maken is wellicht de mogelijke dreiging verdwenen (dat is een plausibele theorie). Vast stond dat het event door zou gaan waardoor de meeste tijd en energie is gaan zitten in het overtuigen van de Amerikaanse organisatie. Onzekere factor werd hoeveel mensen er zouden komen en ook of het personeel (2000 flex medewerkers) zou komen. De volgende maatregelen werden getroffen: in de wijde omgeving de aanwezigheid van zwaarbewapende politie, veel spotters die mensen in de gaten houden, meer bevoegdheden voor politie, parkeergarages werden afgesloten, alle bezoekers werden gefouilleerd en al het personeel is gescreend (grootste klus).

De Arena heeft heel veel gecommuniceerd tijdens deze week. Tevens werd een totale schaduworganisatie naast de bestaande organisatie gezet omdat dit alles heel veel extra tijd in beslag nam. Een van de 'lessons learned' waren de enorme rijen wachtenden buiten die op zich weer een risico vormden. Van ieder event wordt weer geleerd zodat inmiddels een enorme veiligheidsactielijst bestaat. Duidelijk is dat de veiligheidskosten dat jaar vele malen hoger waren dan normaal.

Een kijkje achter de schermen bij De Toppers

Een kijkje bij de repetities van de toppers is een belevenis op zich. Een mega produktie waarbij de ring naast het stadium volgebouwd is met extra mobiele kleedkamers en restaurantfaciliteiten voor al het personeel. Een kijkje in het commandocentrum leert dat qua veiligheid alles in de gaten wordt gehouden en dat in geval van calamiteiten binnen 6 minuten de tribunes leeg moeten zijn en binnen 15 minuten het hele stadium. In het operationeel mobiliteitscentrum blijkt dat samenwerking tussen Ziggo Dome en AFAS Live van groot belang is ivm de mobiliteit van toeschouwers bij meerdere evenementen tegelijk. Dat De Toppers ons uiteindelijk toezongen was 'de kers op de taart'.

Crowd Management: de theorie in de praktijk

Sherman Bonofacio, senior Consultant van TSC Crowd Management (TSC), levert tijdens De Toppers de beveiligers op het veld. Hij vertelt over Crowd Management en risicoanalyses per evenement. Crowd Management is systematisch nadenken over migratie van grote mensenmassa's zodanig dat mensen zich veilig voelen. Crowd Management vindt pro actief plaats en je hebt met kwalitatieve (wat is je doelgroep en hoe benader je die, toppers publiek is anders dan voetbalpubliek) en kwantitatieve (infrastruktuur locatie) factoren te maken. Bij crowd Management dien je ook rekening te houden met bezoekersgedrag, bijv. dat mensen anderhalve meter per seconde lopen, mensen omwegen en objecten vermijden, families en groepen bij elkaar blijven en mensen in noodsituaties elkaar opzoeken.

Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn voor de risico analyse, die bestaat uit 4 verschillende punten: arriveren bezoekers, inloop, uitloop en vertrek. Op basis van de risico's worden de scenario's gemaakt.

Concrete tip: zorg dat je de risico analyse goed uitzet met alle stakeholders. Echter 100% veiligheid is utopie.

Technologie en innovatie binnen event veiligheid

Tot slot spreekt Sabine Veenstra, programma manager contra terrorisme bij TNO, over de rol van technologie binnen event veiligheid. Technologie is een containerbegrip en biedt dreigingen maar ook heel veel kansen. Technologie komt in golven, het startte met de komst van ICT, daarna standaardisatie, vervolgens big data met daarna kunstmatige intelligentie waardoor apparaten steeds slimmer worden met allerlei sensoren. Cyber physical instruments is de volgende golf die op ons af komt. Dit is technologie die aan of in een mens zit en ons bovennatuurlijke krachten geeft en ons letterlijk vooruit helpt. Een manier om hiermee om te gaan is door samen kennis op te bouwen en te kijken hoe bepaalde technologie ingebouwd of toegepast kan worden in de praktijk. Het EK 2020 wordt de pilot om al die belangen bij elkaar te brengen. Denk hierbij aan gelaatsherkenning zonder dat de privacy in het geding komt, patronen herkennen waar mensen zijn geweest, het eigen personeel monitoren, ook hoe ze zich voelen (oververmoeid, etc), slimme infrastruktuur en het detecteren van bijv. 3D geprinte wapens zonder dat een bezoeker last heeft van het detectiesysteem.

Conclusie: technologie gaat ontzettend snel wat betreft ontwikkeling, maar is er niet om ons bang te maken maar juist om zaken slimmer, sneller en efficiënter te maken.

Slotconclusie: het 'toverwoord' van deze bijeenkomst is samenwerking. Zoek samenwerking met overheden, instanties en concullega's in de regio om samen te werken aan een zo veilig mogelijk event.

Foto's: Ramon van Jaarsveld, Clickshots.nl 

©Redactie CongresWereld/MGM