VakWereld start onderzoek onder 14.000 professionals naar status AVG

VakWereld start deze maand een onderzoek onder circa 14.000 informatieprofessionals naar de stand van zaken meer dan twee jaar na inwerkingtreding van de privacyverordening, AVG. Aanleiding is onder meer wat het Nationaal Thuiswerkonderzoek naar boven bracht, maar ook de maatschappelijke onrust rond de berichtgeving over Belastingdienst en GGD speelt een rol. Het is maar zeer de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid, bedrijven en organisaties zich daadwerkelijk conformeren aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zo wijzen eerdere aanpalende onderzoeken uit. Het wordt wel (h)erkend als een probleem of aandachtspunt, maar het oplossen of invullen ervan is blijkbaar een heel ander ding.

‘Er is echter genoeg reden om je ongerust te maken’, concludeert John de Waard, hoofdonderzoeker bij VakWereld. ‘Niet alleen de berichtgeving rond bijvoorbeeld de GGD over het enorme datalek (eigenlijk datafraude) geeft dat aan. Fraude door eigen mensen is sowieso erg moeilijk te bestrijden. Het feit dat het zo gemakkelijk kon geeft echter wel te denken. Maar hoe staat het dan met andere organisaties? Is de GGD een uitzondering of bevestigt het ’t vermoeden dat er meer slecht nieuws is te verwachten? Wij denken het laatste. We hebben wel vaker indirect gevraagd naar dergelijke zaken bij eerdere onderzoeken, zoals het onderzoek over digitalisering bij wooncorporaties. Maar ook daaruit blijkt al dat het niet lekker loopt. ‘We zijn er mee bezig’ is een veel gehoord antwoord. Mooi, maar wat doe je dan precies? En ermee bezig zijn betekent dus dat nu niet (helemaal) goed is geregeld? Voldoe je dan wel aan die wetgeving? Daar willen we dan nu wel eens meer over weten. Reden dus voor een uitgebreid onderzoek.’

Het onderzoek gaat plaatsvinden onder de circa 14.000 lezers van nieuwsbrieven van VakWereld in de diverse vakgebieden Informatiebeheer, Beveiliging, Mobiliteit, Facility Management en de Thuiswerkwereld. Publicatie van de resultaten van het onderzoek wordt voor de zomer verwacht.